PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/innovasjon-skaper-muligheter-og-endringer-som-tvinger-folk-og-bedrifter-til-%C3%A5-tenke-nytt-22427

Innovasjon Skaper Muligheter og Endringer som tvinger folk og bedrifter til å Tenke Nytt

Press release april 5, 2016

Innovasjon og nyskaping er et sterkt behov i Norge i dag. Nytenking kan gi nye muligheter og endringer for mange, som så tvinger folk og bedrifter til å tenke nytt. Det er ledelsen som muliggjør for at bedriften kan innovere.

Norge Forår 01 FB Shared link 1200x627

Skaper dereguleringer nye muligheter?

Deregulering av banktjenestene starter. EU-direktivet PSD2 vil åpne markedet for nye aktører, og gjøre det lettere for selskaper som for eksempel Apple, Facebook og Google å ta over mange av dagens banktjenester. PSD2 blir innført senest i starten av 2018, og bankene føler presset.

Daniel Döderlein (36) solgte den norske delen av selskapet Mcash til Sparebank 1-gruppen, for et millionbeløp i 2015. Döderlein beholdt de ansatte og rettighetene til tjenesten i utlandet, og mandag 4. april 2016 relanseres selskapet på Money 20/20-konferansen i København.

Det nye navnet er Auka, og selskapet skal nå bli en ren tjenesteleverandør for banker internasjonalt. En av årsakene til at Döderlein satser internasjonalt er nettopp det kommende EU-direktivet PSD2.

Dette utfordrer bankene dramatisk og det tvinger dem til å tenke nytt! Vi vet at 17 norske banker bestemte seg for ikke å innovere selv, fordi det tar for lang tid, og fordi det ikke er en kultur i banken for det. De satser heller på teknologi laget av andre, sier Döderlein.

 

Innovasjon eller kopiering

Til tross for at den norske storbanken DNB kapret en større markedsandel i det norske markedet med Vipps enn det Döderlein og Mcash klarte, så mener Döderlein at DNB ikke innovert noen ting. I stedet for så opprettet de Vipps i samarbeid med leverandør Tata Consultancy Services. Döderlein mener likevel DNB traff bra da de lanserte Vipps, men nå plages DNB av at plattformen ikke er komplett, og henger etter. Han fortsetter; DNB gjorde en kjempelansering, ved å vise at man kan komme med en kopi av noe andre har laget, løfte det ut og få det til å smelle skikkelig.

Vi er ganske sikre på at vi skal kunne lansere langt raskere enn alle andre. Det er ingen som både har bygget teknologien selv, løftet den ut i markedet selv, og sittet i markedet som nummer én eller to. Den kunnskapen har vi, og det har ingen andre. Der er vi unike, sier Döderlein.

 

Norge må tenke nytt!

Innovasjon og nyskaping er et sterkt behov i Norge i dag. Det er behov for nye arbeidsplasser. Arbeidsledigheten rammer ikke bare ingeniører i oljesektoren. Dominoeffekten går ut over alle avdelinger i mange bedrifter. Norge må tenke nytt og bort ifra petroleumsnæringen. Ny teknologi og innovasjon kan være med på å skape nye arbeidsplasser. Men for at nytenking og innovasjon i bedriften skal kunne bli suksessfull så trengs den rette lederen med rett kompetanse.

Ønsker du å bidra til nyskaping, endring og utvikling av organisasjonen din?

Å skape nytenking og innovasjon i bedriften er først og fremst ledelsens ansvar. Det kreves kompetanse og sterk motivasjon for å lykkes som gründer eller kunne bidra til forbedringer i organisasjoner eller bedrifter. Verdier som personlig ansvar, likeverd, omsorg for medmennesket og samfunnsansvar er stadig viktige kompetanser i både offentlig og privat sektor i Norge.

Utviklende ledelse og innovasjon

Enten det er innovasjon, kopiering eller kun en liten forandring, så trenger bedriften en god ledelse for at den skal bli mottatt som en suksess for både ansatte og kunder. Probana tilbyr en Mini MBA-utdannelse for ledere som vil ta endring og innovasjon i bedriften på alvor. Gjennom 6 moduler lærer våre kursdeltagere å takle endringer ut ifra en praktisk vinkel. I Modul Utviklende Ledelse, vil du bli rustet for rollen som utviklingsfasilitator i din organisasjon. Du vil få kunnskap og verktøy innenfor temaene kommunikasjon, kompetanseutvikling, kreativitet og innovasjon.

Etter fullført Mini MBA vil du ha tilegnet deg kompetanse som passer til å praktisere ledelse både på et strategisk og et operativt nivå i organisasjoner. Du blir kvalifisert for stillinger som krever overblikk og kompleks forståelse av hvordan individer og grupper fungerer sammen med omgivelsene, funksjoner som involverer ledelse, organisering og innovasjonsprosesser i praksis. Les mer om Probanas Mini MBA og de ulike Modulene på www.probana.no.