PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/i-bedrifter-uten-fokus-p%C3%A5-psykologi-og-moderne-hr-er-risikoen-for-nedsmelting-overhengende-stor-22098

I bedrifter uten fokus på psykologi og moderne HR er risikoen for nedsmelting overhengende stor

Press release januar 12, 2016 Leder Psykologi Utviklingsplan

Personlige egenskaper som for eksempel empati, integritet, troverdighet og tillit er egenskaper som er uunnværlige – spesielt hvis man har et personal- og ledelsesansvar. Organisasjoner er ikke lengere noe i sig selv, men eksisterer i kraft av de menneskene som finnes i den. Nettopp derfor er evnen til å kommunisere, samarbeide og forstå konsekvensen av en bestemt atferd avgjørende for å navigere rundt i komplekse omgivelser.

Probana Mini MBA strategier

Psykologi er ikke lengere begrenset til at være et mykt redskap i bedriftens HR-avdeling. Psykologi og moderne personalledelse har blitt avgjørende ledelsesverktøy, som ledere på alle nivåer må mestre for å kunne opprettholde og videreutvikle organisasjonens interne og eksterne oppgaveløsning og kvalitet. Så arbeider du ikke allerede i dag med redskaper som for eksempel personalpsykologi, så er du nødt til å gjøre det i morgen.

I bedrifter uten et skarpt ledelsesfokus på psykologi og moderne personalledelse er risikoen for nedsmelting overhengende stor. Både den menneskelige og den bedriftsrelaterte nedsmelting. Der skjer nemlig oftest to ting når virksomheten glemmer psykologien – enten går medarbeiderne hjemme med stress, ellers har de i god tid forlatt virksomheten til fordel for en mer profesjonell virksomhet, en virksomhet som har en DNA bygget på kunnskap om at vekst, innovasjon, drift og fremdrift er dypt avhengig av høy medarbeidertrivsel, åpenhet og forandringsforståelse. Psykologi som ledelsesverktøy handler ikke så mye om å flytte mennesker fra minus til pluss. Det handler ikke om å helbrede en såret sjel. Psykologi som ledelsesverktøy handler om at flytte mennesker fra pluss til pluss, pluss. Om å utruste til nye tider og nye forandringer i en ny virksomhetsvirkelighet, hvor nettopp forandringer ikke lengere er en negativ konsekvens, men et aktivt tilvalg i en strategi som skal gjøre norske bedrifter konkurransedyktige i en globalisert verden, hvor i går var i går, og i morgen er i dag. Les mer på www.mini-mba.no.

Probanas Mini MBA sin første modul om personalledelse og psykologi gir ledere en solid teoretisk og praktisk kunnskap om HR, personalledelse, psykologi, kommunikasjon og kompetanseutvikling. Det er fullt fokus på at utvikle evnene som personalleder i en moderne bedrift med et målrettet utsyn. Og det er fullt fokus på å komme hjem med et effektivt kjennskap til positiv psykologi, som i motsetning til store deler av den mer tradisjonelle psykologien, har fokus på det sunne menneske og på dokumentert kunnskap om at et økt fokus på medarbeiderens styrker skaper langt bedre trivsel og langt bedre prestasjoner.

I mer enn fem år har Mini MBA-en vært den mest populære lederutdannelsen hos Probana. Vi videreutdanner hvert år flere tusen næringslivsledere i Skandinavia. Undervisningsforløpet hos Probana er en kombinasjon av e-læring og tettpakkede kursdager. Den undervisningsformen er valgt fordi vi anerkjenner at hverdagen er travel og uforutsigelig, derfor skal undervisningen kunne foregå når det passer den enkelte leder, ikke når det passer oss. Vi har derfor utviklet vår egen e-læringsplattform basert på mer enn 20 års utdannelse av ledere. Det betyder at undervisningsmaterialet er lett å gå til, gir et godt overblikk over pensum og hjelper med å holde fokus og sikre at målene for hver modul nås. Både via e-læring plattformens kommunikasjonsforum og kursdagene har deltagerne på Probanas Mini MBA stort utbytte av å sparre og nettverke med andre ledere på utdannelsen. Les mer på www.mini-mba.no.

Hvis du også ønsker å videreutvikle deg og din bedrift, start din videreutdanning i dag. Besøk www.probana.no eller ring oss på 21 08 48 86.

Subjects


Leder Psykologi Utviklingsplan