PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/hvorfor-er-s%C3%A5-f%C3%A5-energibedrifter-milj%C3%B8sertifiserte-17050

Hvorfor er så få energibedrifter miljøsertifiserte?

Press release november 5, 2013

I Norge er det rundt 500 000 bedrifter, men i et av verdens rikeste land er det kun 4500 av disse som er sertifiserte gjennom den nasjonal miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn. Og energiselskapene leder ikke an.

Fyrtårn telinet

Det fins ingen formell statistikk på antall energibedrifter som er sertifiserte, men det er neppe mer enn 10 prosent, som er et overraskende lavt tall. Miljø og energi er tett knyttet sammen og energibedrifter har derfor et særlig miljøansvar. Forbedringspotensialet her er derfor stort. 

Et av energiselskapene som er sertifiserte er Telinet Energi.

- Vi har vært sertifisert i 6 år og ble akkurat resertifisert for 2. gang, forteller en stolt markedssjef.

Ifølge Bjørn Arctander innebærer ikke miljøsertifisering mye merarbeid for de ansatte og man kan styrke bedriftens miljøprofil med noen enkle grep selv om kravene for sertifisering har blitt tøffere med årene.

– Vi har blant annet lagt om systemet for avfallshåndtering, blitt mer bevisst på valg av rengjøringsmidler og kjøpe klimakvoter for flyreiser og bilbruk, sier han. - Det siste året har vi vært med på Earth Hour for fjerde gang, innført et fordelsprogram med miljøbevisste leverandører og ansatt en Enøk-ansvarlig. Vi driver også opplysningsarbeid, blant annet på sosiale medier:

Youtube: http://www.youtube.com/telinetno

Ifølge Arctander er sertifiseringen og miljøarbeidet en prosess som tar litt tid, men som er utrolig lærerik og skaper entusiasme hos både kunder og ansatte.

– Og vi oppfordrer alle våre konkurrenter om å følge etter oss - bli Miljøfyrtårn, avslutter Arctander i Telinet.

Les fullstendig pressemelding på Telinetbloggen.


Om Telinet Energi

Telinet Energi AS selger strøm og ENØK-produkter til private husholdninger og bedrifter. Selskapet har siden etableringen i 2003 blitt en betydelig aktør på det norske kraftmarkedet, med fokus på konkurransedyktige strømpriser og miljø.

Følg oss på Facebook/Telinet og Telinetbloggen

.

Contacts


Finn Erik Arctander

Administrerende direktør
Telinet Energi
fa@te*************** Reveal...
91745*** Reveal...