PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/hvorfor-barneforsikring-22388

Hvorfor barneforsikring?

Press release mars 21, 2016 Sparebanken sør

Sparebanken Sør peker på noen av årsakene til at flere bør vurdere barneforsikring

Mange foreldre tenker at staten kommer og ordner opp om det skjer noe med ungene, men det er ikke alltid tilfelle. Sparebanken Sør peker på en del faktorer rundt barneforsikring som mange foreldre ikke er klar over.

Barn er godt sikret i Norge. Det offentlige betaler lege- og sykehusutgifter om ungene blir syke og skjer det noe mens ungene er i barnehagen eller på skolen er de forsikret gjennom det offentlige.

Men hva skjer ved barneulykker i hjemmet?

130 000 barn legebehandles for skader i Norge hver år. Mange foreldre har ikke tenkt gjennom hva som skjer om ulykken skjer i hjemmet.

- De fleste ulykkene skjer jo som kjent i hjemmet og da er en ikke like godt beskyttet. Da er det familiens egne forsikringer som gjelder, forteller Jon Viervang som leder Sør Forsikring .

Langvarig skade og uføretrygd

Et element mange glemmer å tenke på er hva som skjer om skaden eller sykdommen er sp alvorlig at barnet ikke klarer å komme seg ut i arbeidslivet som voksen.

– Vi er heldig stilt her til lands med et godt offentlig velferdsapparat, men det er begrenset hvor mye støtte en får om det skjer en skade som setter barnet utenfor yrkeslivet. Siden barn ikke har rukket å opparbeide seg rettigheter utover offentlig grunnpensjon, risikerer de å leve med svært lav inntekt hele livet, sier Viervang.

Gode barneforsikringer

Sparebanken Sør tilbyr en barneforsikring med utvidelsesmulighet for uførepensjon. Det gir barnet en solid ekstrainntekt om ulykken er ute,. Forsikringen som tilbys i Samarbeid med Frende er kåret blant Norges beste av Dine Penger, Foreldre & Barn og Norsk Familieøkonomi.

Du kan lese mer om hvorfor foreldre bør vurdere en barneforsikring på Sparebanken Sør sin blogg: https://www.sor.no/blogg/jon-viervang/hvorfor-trenger-du-barneforsikring/

FAKTA OM SPAREBANKEN SØR:

  • Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss fusjonerte 1. januar 2014.
  • Banken har en forvaltningskapital på rundt 90 mrd kroner.
  • Banken har 40 filialer i Agder og Telemark, og sysselsetter om lag 500 årsverk.

Besøk bloggen vårfor spennende nyheter!

Subjects


Sparebanken sør