PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/hvordan-drive-endringsledelse-i-en-foranderlig-verden-22113

Hvordan drive endringsledelse i en foranderlig verden?

Press release januar 15, 2016 Moderne ledelse Organisasjonskultur Leadership

Som leder og personalansvarlig bombarderes man daglig med krav om hvordan en moderne leder ideelt sett skal være. Men én ting det er enighet om: Lederrollen og de betingelsene som ledere og personalansvarlige skal fungere under har gjennomgått en stor forandring de de siste tiårene, disse må tas med i vurdering når vi ser på hvordan en leder burde opptre.

GruppHarMöteStårUpp ljusbakgrund

For noen år siden gjorde "Det Danske Ledelsesbarometer" en undersøkelse med omkring 1100 danske ledere og flere store bedrifter. Det blir presentert tre spennende grunnantagelser om de vilkårene og utfordringene som ledere og personalansvarlige står i dagens moderne samfunn.

  1. Antagelse: Forandringer medfører flere utfordringer. Vi lever i dag i et samfunn der strukturer og handlemåter konstant forandrer seg. Utviklingen påvirker i høy grad også arbeidsmarkedet og deres aktører. Det gjør det nødvendig å utvikle kompetanser slik som fleksibilitet og omstillingsparathet - både i organisasjonene generelt, hos lederne og hos medarbeiderne, som i kraft av deres generelt høye kvalifikasjoner har flere forventninger til sine ledere enn tidligere. Den moderne lederen står derfor over for store og annerledes utfordringer, enn bare for noen få år siden.
  1. Antagelse: Ledernes berettigelse er under press. På grunn av den globale og lokale utviklingen av arbeidsmarkedet har mange organisasjoner i løpet av 1990-årene foretatt kraftige effektiviseringsinitiativ og sentralisert sin struktur. Mange organisasjoner lever i dag under forhold som er så komplekse, at det ikke gir mening å arbeide med det hierarki og byråkrati, som tidligere ble benyttet. Trenden er flatere organisasjonsstrukturer og hierarkier, og dermed også mer selvstendige medarbeidere. De moderne ledelsesoppgavene og rollene endres i takt med nedbrytning av de hierarkiske strukturer og ledernes tidligere berettigelse kommer under press.
  1. Antagelse: Ledere skal ivareta motstridende roller. På bakgrunn av utviklingen blir ledernes nye rolle på den ene siden å formidle bedriftens verdier og holdninger, samtidig som medarbeiderne skal motiveres og støttes i deres personlige og faglige utvikling. Ledelsesstilen bliver leadership-orientert og knytter seg til mykere ledelsesoppgaver, som nå har blitt viktigere for den moderne leder. På den andre siden stilles det stadig krav til lederne om at de skal have styr på bunnlinjen, noe som krever en mer management-orientert ledelsesstil. Lederen inntar dermed to forskjelligartede roller, mellom økonomistyring og verdiskapende ledelse, to ledelsesparadigmer som ofte er i motstridende.

For å ta tak kravene som stilles til dagens leder, kan det være hensiktsmessig å alliere seg med andre ledere. Vi ønsker å tilby et rom der man kan diskutere, dele sine utfordringer og lære hvordan ta tak i de. Mini MBA-utdannelsen er laget for nåværende og fremtidige ledere som ønsker denne muligheten. Gjennom 6 moduler vil du få innsikt i sentrale temaer innenfor ledelsesteorien, som for eksempel strategi, endringsledelse og personalpsykologi. Du får tilgang til en online plattform hvor pensum og caseoppgaver alltid er tilgjengelig, i tillegg er det en kursdag til hver av de 6 modulene som gir muligheten til bli inspirert og treffe de andre deltagerne.

Ble du nysgjerrig? Besøk www.probana.no eller ring oss på telefon 21 08 48 86 for en hyggelig samtale.

Subjects


Moderne ledelse Organisasjonskultur Leadership