PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/hva-inneb%C3%A6rer-lederrollen-21680

Hva innebærer lederrollen?

Press release september 25, 2015 Lederskap Motivasjon Læringsmiljøer

Les mer om lederskapets viktigste punkter.

Alt for mange ledere har ikke blitt utdannet til å lede
Alt for mange ledere har ikke blitt utdannet til å lede

Lederskap er et ytterst aktuelt og populært tema, spesielt med tanke på dagens konkurransekraft på det globale markedet. Vi har samlet noen viktige punkter man kan tenke over hvis man synes lederskapsemnet er interessant, kanskje ser seg selv i en lederrolle i fremtiden eller helt enkelt vil videreutvikle sitt lederskap.

Respektert autoritet.

Det viktigste for en ekte leder er å fortjene respekt av sine omgivelser, ikke å bli likt av alle. Nøkkelen til å fortjene respekt, få selvtillit og lojalitet avhenger ikke av den valgte lederstilen, men heller hvordan man er som person og dermed de relasjonene man lykkes å skape med medarbeiderne i sitt team.

Inspirere medarbeiderne til å bevege seg oppover og fremover.

I stedet for å kjenne seg truet, blir en fremgangsrik leder oppriktig stolt og glad når medarbeiderne lykkes med noe stort. Han eller hun bryr seg like mye om resultatene som selve prosessen og brenner for å inspirere og veilede. Å lede gjennom å beordre er sjelden en fremgangsrik metode i lengden. For å kunne skape et inspirerende, lojalt og produktivt team som er i stand til å oppnå høyt oppsatte mål, må man som leder slippe tanken på at man skal vite absolutt alt og at lederskap innebærer å fortelle akkurat hva alle andre skal gjøre. Hvis man slipper kontrollen skaper man rom for at alle medarbeidere kan være innovative og bli mer engasjert. Fremgangsrike ledere skal kunne se akkurat hva hver deltager, både den enkelte og i gruppen, kan bidra med. Motiver medarbeiderne dine til å være aktive og unnvik hindre gjennom å gi konstruktiv feedback og være oppmerksom på individuelle fremsteg.

Dersom en bedrift ikke utvikles, så har den heller ingen fremtid.

Som leder må man prøve å skape en bedriftskultur som har til hensikt å tilpasse seg et marked og en økonomi som er under konstant forandring. Man må huske å legge ned tid på å forberede teamet på å prestere sitt beste, selv i usikre tider med ustabilitet og krise. Involver så mange medarbeidere som mulig, kommuniser, og prøv å se til de enkelte individers behov og ut ifra det sette opp flere korte mål på veien. Husk og alltid avslutte pågående prosesser før man setter i gang med nye. Oppmuntring, målbevissthet og stahet må gå hånd i hånd for å kontinuerlig lykkes med å ligge på et høyt nivå.   

Gjennomfør endringer på riktig måte.

Forsterk effekten av en fremgangsrik forandring gjennom å for eksempel utvide ansvarsområdet for utvalgte medarbeidere slik at de forstår at endringer også kan innebære et karriereløft. For øvrig krever forandringer i en bedrift nøyaktig planlegging og at man konsulterer og involverer menneskene som kommer til å påvirkes av dem. Dersom man påtvinger mennesker forandringer, oppstår det med stor sannsynlighet problemer. Endringene er nødt til å være realistiske og man bør derfor som leder og virksomhet stille seg noen spørsmål før man starter en forandring. Hva vil man oppnå, hvem påvirkes av den, og hvordan kommer medarbeiderne til å reagere? Hvor mye av forandringen kan man oppnå selv, og hvilke deler trenger man hjelp med utenfra? Endringer kan være utrovekkende, derfor må ledelsen skape et rolig og trygt miljø, dette gjør man gjennom å være tydelig, ærlig og kommunisere på en slik måte at det høres i alle avdelinger i bedriften.

Inkluder medarbeiderne.

Det kommer til å oppstå problemer så fort en bedrift forsøker å gjennomføre nye initiativer eller endringer. Gjennom å gjøre medarbeiderne delaktige og tidlig åpne opp for diskusjon, kan man gjøre prosessen mer effektiv både tidsmessig og økonomisk. Forandringer i en bedrift kan være smertefulle, og dersom man håndterer de på feil måte vil de beste personene forsvinne i prosessen. Prøv å kombinere de rette menneskene med den rette blandingen av ulike ekspertområder og kompetanser på ulike nivåer.

Til sist drøm stort, og få flere ting gjort samtidig. Les mer om videreutdanning på www.probana.no

Subjects


Lederskap Motivasjon Læringsmiljøer
Zip and download all files