PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/husk-psykologien-som-leder-22653

HUSK PSYKOLOGIEN SOM LEDER

Press release juni 8, 2016 Mini MBA Stringsredskaper Resultatorientert Medarbeidere Resultatorientert ledelse Styringsverktøy Probana

En forutsetning for å være en resultatorientert leder er å ha kjennskap til og forståelse for hvordan styringsredskaper kan påvirke medarbeidernes atferd. Helt overordnet handler det om å skape en lederstjerne eller en visjon som tydeliggjør hvilken retning virksomheten og dens medarbeidere skal bevege seg i.

Det finnes en rekke styringsredskaper og teorier som kan brukes for å påvirke medarbeidernes atferd, les mer om hvilke her. Til høsten retter vi fokus på verdiskapende ledelse, resultatorientert ledelse og utviklende ledelse. Det er allerede flere påmeldte fra både den offentlige og den private sektoren. Det er også flere virksomheter som har valgt å sende flere ansatte på vår Mini MBA. Fordelen med det er bl.a. at deltakerne kan samarbeide om casene. Samtidig kan det være enklere å overføre kunnskapen fra kurset til arbeidet og virksomheten underveis og i etterkant av kursforløpet. Dette fordi deltakerne kan relatere- og bruke de teoriene, modellene og verktøyene de får kjennskap til gjennom Mini MBAen.

Til høsten er et av områdene vi kommer til å ta for oss kjente og effektive styringsverktøy. Deltakerne kommer til å jobbe med bl.a. motivasjon, balanced scorecard og Lean management. Det rettes med andre ord fokus på hvordan du som leder gjennom ulike styringsredskaper kan påvirke dine medarbeidere så deres atferd er forenelig- og aligned med virksomhetens visjon og strategi.

Det finnes mange forskjellige metoder, konsepter og styringsverktøy som ledere, mellomledere og virksomheter kan gjøre bruk av. Moderne styringsverktøy skiller seg imidlertid radikalt fra tidligere anvende styringsverktøy. Bl.a. fordi styringsverktøyene i dag er bredere og mer fleksible enn tidligere.

Ta eksempelvis stempelkortsystemet. I stempelkortsystemet tar medarbeideren med seg sitt kort og stempler inn og ut, og er med det styrt av systemet. Som styringsredskap har stempelkortsystemet en enkel mekanikk, stempler du ikke til rett tid oppfører du deg feil, noe får konsekvenser.

Med moderne styringsverktøy forholder det seg annerledes. Disse systemene oppstiller ikke noen enkle regler eller funksjoner. Derimot krever det at man som medarbeider så vel som leder skal være selvledende og ansvarsfull. Det er ikke like rettfrem og konkret hva som forventes av den «gode» medarbeideren. Det krever at medarbeideren konstant må bevise sin eksistens ovenfor de andre medarbeiderne, men også for seg selv. Dette fordi de moderne styringsredskapene strukturer og disiplinerer medarbeideren til en atferd som er i tråd med virksomhetens mål og visjoner.

Utvikling av lederne i virksomheten krever imidlertid kontinuerlig ny kunnskap og kjennskap til ulike verktøy, men også inspirasjon til ledelse som skaper resultater, hvor hele medarbeideren er i fokus. Dette får man gjennom Probanas internasjonale Mini MBA. Vår Mini MBA er blitt en ettertraktet lederutdannelse blant ledere i det offentlige, men også i private virksomheter. Les deres anbefalinger her.


Modul 4, 5 og 6 starter henholdsvis i august, oktober og november i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Deltakerprisen ved påmelding innen 1.juli er kr. 25.000,- per person. Ved påmelding av 5 deltakere er den samlede prisen kr, 100.000,-.

Probana er ikke et statsstøttet foretak – vi lever av tilfredse kunder som vil vite mer!

Subjects


Mini MBA Stringsredskaper Resultatorientert Medarbeidere Resultatorientert ledelse Styringsverktøy Probana