PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/hms-p%C3%A5-arbeidsplassen-kan-redusere-yrkesskader-19501

HMS på arbeidsplassen kan redusere yrkesskader

Press release desember 12, 2014 Hms Nki nettstudier Hms-kurs Nettstudier Kurs hms

Ved å legge til rette for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, kan man redusere antallet yrkesskader. Arbeidsgivere har, i følge arbeidsmiljøloven, ansvar for at arbeidsmiljøet i en bedrift er forsvarlig. Det er derfor et økt behov for opplæring av hms-ansvarlige.

Systematisk HMS-arbeid
Arbeidsgivere skal ha kunnskap om hvilke krav som gjelder for å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet. De skal også ha kunnskap om hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø, og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.

Arbeidsmiljøloven § 3-5 sier at det er arbeidsgiver som skal læres opp i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres:

”Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeids- takere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på̊ en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte”, jf. arbeids- miljøloven § 3-2 første ledd bokstav b).

HMS-studier
NKI Nettstudier tilbyr fire forskjellige HMS-kurs. Kursene tas som nettstudier, og kan lett kombineres med jobb og familieliv.  Her lærer man blant annet om administrative verktøy som internkontroll. Internkontroll skal sikre at målsetninger for helse-, miljø- og sikkerhetskrav følges opp på linje med økonomiske og tekniske krav. - Det er nødvendig å erkjenne at beredskaps- og sikkerhetsarbeid er god bedriftsøkonomi, sier Wenche Halvorsen, Administrerende direktør hos NKI Nettstudier. -Erfaringer viser at dette er en avgjørende faktor i en bedrifts utvikling og konkurranseevne, fortsetter hun.

HMS-kurs anbefales for verneombud, arbeidsgivere, daglige ledere og arbeidsledere.
Kursene er også tilpasset forskjellige bransjer.

Om NKI Nettstudier
NKI ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største nettskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kursvirksomhet. NKI Nettstudier satser hardt på å legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder i verdensklasse. 

NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud på fagskole-, høyskole- og universitetsnivå, og tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner. Følg NKI på blogg, Facebook og Google+!

Contacts


Subjects


Hms Nki nettstudier Hms-kurs Nettstudier Kurs hms