PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/hele-norge-har-bruk-for-videreutdannelse-22084

Hele Norge har bruk for videreutdannelse

Pressemelding januar 8, 2016 Ledelse Videreuddannelse Ledelse og kommunikation

Utdannelse er en av de samfunnsinvesteringene som gir den høyeste avkastningen. Og så er det et faktum at organisasjoner som investerer i å ha høyt utdannede ansatte, utvikler seg bedre med hensyn til beskjeftigelse og produktivitet enn organisasjoner som ikke har høyt utdannede ansatte. Det er verdt å ta med i planleggingen av det nye år, hvor konkurransen fra både inn- og utland vil ta til.

Finland

Kompetent kompetanseløft 
Siden 1992 har vi hos Probana kompetanseutviklet ledere på alle nivåer i Norden. Vi har utdannet både det private næringsliv og det offentlige. Vi har sikret at alle skandinavere har unik tilgang til god og fleksibel videreutdannelse, uansett geografisk plassering. Vi har gjort dette ut fra tanken om at det ikke kun er ledere fra landets største byer som skal ha et kompetanseløft, men ledere fra hele landet, hvor små, mellomstore og store organisasjoner og en lang rekke offentlige instanser i dag har utvidet sine territorier. Les mer 

kan du se hva du kan oppnå på et år.

Emner


Ledelse Videreuddannelse Ledelse og kommunikation