PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/h%C3%B8ye-krav-i-lederrollen-21596

Høye krav i lederrollen?

Press release september 1, 2015 Krav til leder Leadership Leder Ledelse og kommunikation

Utrust deg med verktøy for å håndtere det bedre!

Genomskinlig man framför storstad simple

I dagens samfunn stilles det høye krav til ledere. Det handler om å være fremgangsrik og oppfylle lederrollen. For å være en god leder gjelder det å ha kunnskap, samt bruke den kunnskapen i praksis, det er den beste ingrediensen for en framgangsrik virksomhet å oppnå bedre resultater på lang sikt.

Det globale lederskapet har økt gjennom globalisering av blant annet produksjon og økonomi. Det stilles derfor større krav til ledere i dag, ettersom mange av dem har hele verden som arbeidsplass. Som leder fokuserer du mer på relasjoner og legger stor vekt på å motivere ditt personale til å ville prestere bedre. Som leder sitter man med ansvaret for et godt samarbeide mellom personalet og ledelsen, og å skapa harmoni på arbeidsplassen. Dermed legges det stort fokus på den interne kommunikasjonen, som dels handler om å informere medarbeiderne om hvor bedriften er på vei og hvorfor, samt involvere medarbeiderne i hvordan bedriften sammen skal nå satte mål. Det innebærer til og med å engasjere medarbeiderne gjennom å inkludere dem gjennom tydelig kommunikasjon. Du kan, gjennom å væra en god kommunikator og væra mer åpen, forebygge konflikter og håndtere de på en mer effektiv måte om det skulle oppstå. Organisasjonens store og små endringer er lettere å forstå og arbeide under, når medarbeiderne kjenner til why og the how. Psykologi og moderne personalledelse er derfor nært knyttet til å være mer åpen. Å være mer åpen og når virksomhetens ledere kommuniserer, slik at det kan høres.

Som leder må du også våge å lede og være en autoritet, ta beslutninger og bestemme over en gruppe eller bedrift. Du er ansvarlig for å skape resultater på både kort og lang sikt, derfor kan det iblant være vanskelig å finne balansen mellom de ulike lederskapsstilene. Din personlighet har selvfølgelig stor innvirkning på din lederskapsstil, men man kan alltid utvikles og oppdatere de kunnskapene man allerede besitter og på den måten vokse i sin rolle som leder. Psykologi og kommunikasjon er sentrale emner for en leder. Når bedriften glemmer psykologien risikerer man i høyere grad at antallet sykmeldinger øker, eller at dyktige medarbeidere forlater organisasjonen og går over til en konkurrerende bedrift. Gode ledere beholder og tiltrekker seg flinke medarbeidere. Det er vesentlig at man har innsikt og forståelse for at innovasjon og fremtidsutvikling i en bedrift er avhengig av at personalet trives i sin jobb, kjenner seg sterke i sin rolle og at man ikke forsøker å styre medarbeiderne i detalj. Det lønner seg å la bedriftens ledere utvikles og få egenskaper som en ansvarsfull leder.

Vi i Probana ønsker å gi en utdannelse til ledere som ønsker å utvikle seg, samt til de som ønsker å gå inn i ledelsesrolle. Vår Mini MBA har som hensikt å kombinere teori med reelle problemstillinger, som en leder støter på i hverdagen. Vår Mini MBA gjør det mulig å tilegne seg ny kunnskap ved siden av arbeidet og gi de ansatte en mer kompetent leder. Les mer om vår Mini MBA på www.mini-mba.no

Subjects


Krav til leder Leadership Leder Ledelse og kommunikation