PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/greit-%C3%A5-feste-hele-natten-i-danmark-15249

Greit å feste hele natten i Danmark

Press release mars 5, 2013 Lifestyle

Det er deilig å være norsk i Danmark – også for de med lakenskrekk. Mens både nordmenn og svensker vil at naboen skal skru ned musikken ved midnatt i helgen, synes danskene det er helt greit med musikk hele natten.

Codan gode naboer innboforsikring

Nordmenn på sin side, er best på å småprate med naboen - ifølge en fersk undersøkelse om naboskap i Skandinavia.
   
Det er Norske og Danske Codan Forsikring, som sammen med Trygg-Hansa i Sverige, har spurt over 5000 skandinaver om sitt forhold til naboen.
    
La naboen feste – så slipper du innbrudd
Å gi naboen ”litt å gå på” for å danne en god relasjon ser ut til å være smart på sikt. Danskene er nemlig også de som passer best på når naboen er bortreist, og ser til  boligen hver dag hvis naboen ikke er hjemme.
   
-Det kan tydeligvis lønne seg å la naboen feste litt i helgen, smiler Mari Bræin Faaberg, informasjonssjef i Codan Forsikring.
   
-Godt naboskap fjerner ikke behovet for innboforsikring, men begrenser faren for innbrudd kraftig.

Tall fra Brottsförebyggande Rådet i Sverige viser at faren for innbrudd reduseres med opptil 25 prosent i områder med godt nabosamarbeid.

- Ved å passe litt på, og være interessert i hva som skjer i nabolaget, blir det vanskeligere for uvedkommende å ta seg til rette, forklarer Faaberg.

Flere innbrudd i 2012

Finans Norge (FNO) fører statistikk for innbrudd, og den viser at antallet innbrudd nå øker igjen etter flere år med nedgang i Norge.

– Den gledelige nedgangen i antall innbrudd vi så i 2011 ble dessverre kortvarig. Nordmenn har stadig større verdier i boligene sine, og  det høye norske velstandsnivået er fristende for organiserte kriminelle fra blant annet Øst-Europa, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finans Norge.

Nordmenn best på å småprate
Skandinavere er alle gode naboer, men noen forskjeller er det, viser undersøkelsen.

- Nordmenn sier de kan småprate med naboen hvor lenge som helst, mens svenskene ikke orker smalltalk i mer enn 2 – 4 minutter.  Danskene kan holde småpraten i gang i maks 10 minutter, forteller Faaberg.

 - Er det en ting vi i Skandinavia er enige om, er det at vi raskt skal levere tilbake ting vi har lånt. I både Norge, Sverige og Danmark mener hele 70 % av de spurte at man skal levere tilbake det man har lånt av naboen innen en uke, avslutter hun.

Om undersøkelsen
Codan Forsikring i Norge og Danmark, samt Trygg-Hansa i Sverige har senhøsten 2012 gjennomført online-intervjuer med 3 435 svensker, 1 008 dansker og 1 000 nordmenn. Undersøkelsen er gjennomført blant kvinner og menn i alderen 18-65 år, og utgjør et representativt utvalg i de tre landene.

OmCodan Forsikring
Codan er et av Skandinavias største forsikringsselskap og tilbyr skadeforsikringer til både privat- og bedriftskunder i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge, samt bedriftskunder innenfor marine i Finland. Forsikringene tilbys primært gjennom nasjonale varemerker som Codan i Danmark og Norge og Trygg-Hansa i Sverige, men drives av en nordisk organisasjon som er tett forankret med det globale forsikringskonsernet RSA.
  
Codan-konsernet er 100 % eid av RSA, og Codan er i dag en viktig hjørnestein i det internasjonale forsikringskonsernet med ca. 20 millioner kunder i flere enn 140 land. RSA har ca. 23.000 medarbeidere fordelt på 28 land over hele verden.

Mer info på: www.codanforsikring.no

Følg oss på http://www.facebook.com/CodanForsikringNorge

Contacts


Subjects


Lifestyle