PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/gode-ledere-som-evner-%C3%A5-motivere-samler-og-utvikler-tiltrekker-attraktive-arbeidstakere-22964

Gode ledere som evner å motivere, samler og utvikler, tiltrekker attraktive arbeidstakere

Press release september 30, 2016 Arbeidsmiljø Medarbeider Motivere Videreutdannelse Arbeidsglede Ledelse Mini MBA Mini mba ledelse Effektivisering Ledelseskurser

Effektivt, raskere og smartere er stikkord som beskriver dagens samfunn og arbeidsmarked. Politikerne snakker om optimering og effektivisering av den offentlige sektor. I store deler av næringslivet har imidlertid fokuset på effektivitet og kostnadsoptimering regjert i flere år.

GörEnPresentation, blåBakgrund
Gode ledere som evner å motivere, samler og utvikler, tiltrekker attraktive arbeidstakere

De siste årene har det vært et stadig voksende fokus på resultater og profitt. Det skal gå raskere, gi bedre resultater og være mer effektivt. Disse forventingene ligger ikke bare på den enkelte ansatte, men også i bedriften, mellom bedriftene og landene imellom. Alle vil ha mest mulig ut av den tiden vi investerer i. I PROBANA tar vi utgangspunkt i virkeligheten. Vi løfter kompetansen hos den enkelte leder. Det er også derfor PROBANA i dag har et av landets mest fleksible lederutdannelser.

God ledelse er helt avgjørende for bedriftens vekst, og status som en attraktiv arbeidsplass. I arbeidslivet og generelt tiltrekkes vi av og søker mot gode ledere, og trekker oss vekk fra dårlige ledere. Dette fordi gode ledere evner å motivere, samle og utfordre, kvaliteter vi alle verdsetter. Det er derfor viktig for en bedrifts overlevelse i det lengre perspektiv at de klarer å skape og fastholde gode ledere.

Utvikling av bedriftens ledere og derigjennom bedriften selv, krever kontinuerlig nye verktøyer, ny kunnskap og inspirasjon. Det er nettopp dette PROBANAs Mini MBA leverer. PROBANAs internasjonale Mini MBA er blitt en ettertraktet lederutdannelse blant mange ledere i offentlige og private bedrifter. Les mer på www.probana.no

Samfunnet og arbeidsmarked er på vei oppover igjen. Det betyr blant annet at flere små, mellomstore og store bedrifter har opphevet ansettelsesstoppen og utvider arbeidsstokken. Etterspørselen etter de skarpeste hjernene øker, en naturlig følge av dette er at medarbeidere på alle nivåer stiller høyere krav enn de gjorde under krisen og den høye arbeidsledigheten.

Lederne ønsker etterutdannelse for å kunne holde tritt og utvikle seg så de kan nå nye mål. Medarbeiderne på sin side ønsker å jobbe under dyktige ledere som stiller sin ledelse til disposisjon og evner å se den enkelte medarbeider. Opplever ikke medarbeideren å bli ivaretatt og verdsatt vil de søke seg vekk fra bedriften. God ledelse er med andre ord ikke kun avgjørende for bedriftens bunnlinje. God ledelse handler også om å være i stand til å fastholde og tiltrekke dyktige medarbeidere.

Skal bedriften fortsette å vokse og ha fremdrift er det viktig at bedriften investerer i sine medarbeidere. Både ledere og medarbeidere i organisasjonen bør videreutdannes og gis verktøyer til ikke bare å kunne arbeide mer effektivt, men også til å få bedre forståelse av hva som er verdiskapende atferd for bedriften, og herunder hvorfor noen oppgaver skal prioriteres fremfor andre. PROBANAs Mini MBA ruster bedriftens medarbeidere og ledere til fremtiden, og sikrer at bedriften følger med i markedet og er parat til å takle utfordringene som oppstår. Vår Mini MBA er på den måten både en måte å styrke den enkelte medarbeiders karriere, men også bedriftens overordnede resultat.

For at videreutdanning av medarbeiderne og lederne i bedriften skal kunne bidra positivt til bedriftens samlede resultat er det viktig at de ikke bare får kunnskap om relevante verktøyer, teorier og modeller, men også forståelse for og kompetanse til å anvende disse i arbeidshverdagen. Det er derfor viktig for oss at våre deltakere allerede underveis i kursforløpet skal kunne ta i bruk det de har lært.
Mini MBAen har både fokus på de ’harde’ og de ’bløte’ ledelsesverktøyene, men også på at de redskapene vi underviser i skal kunne anvendes konkret i ledernes daglige arbeidsoppgaver. Et eksempel på dette er modulen som omhandler Personalledelse og psykologi. Modulen gir verktøyer som kan anvendes innen personalledelse, kommunikasjon, utvikling og konfliktløsning. Disse verktøyene er helt avgjørende for å kunne håndtere ledelse – herunder også de ’hardere’ disiplinene som strategi og forretningsutvikling.

Les mye mere om de enkelte modulene på www.probana.no

Subjects


Arbeidsmiljø Medarbeider Motivere Videreutdannelse Arbeidsglede Ledelse Mini MBA Mini mba ledelse Effektivisering Ledelseskurser
GörEnPresentation, blåBakgrund
Gode ledere som evner å motivere, samler og utvikler, tiltrekker attraktive arbeidstakere
Download | 0,69 MB | 767 x 1000 | .jpg

Zip and download all files