PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/god-utdannelse-spennende-jobb-21977

God utdannelse = Spennende jobb

Press release desember 1, 2015 Videreuddannelse Ledelse Fellesskap

Felles løsning – faglig og kulturelt fordelaktig

GruppHänder

Raskere. Mer effektivt. Smartere. Det er den dagsorden som preger samfunnet og arbeidsmarkedet i dag.I løpet av de siste årene er fokus på resultater og profitt vokset. Det hele skal gå raskere, resultere i mer og være mer effektivt. På den enkelte arbeidsplass. Bedrifter imellom. Land imellom. Vi skal alle ha mest ut av den tid vi investerer.

Døgnet har kun 24 timer. Det merker de fleste i en travel hverdag – særlig ledere. Det handler derfor om å utnytte sin egen og teamets tid mest effektivt, uten å gå på kompromiss med kvalitet. Med en Mini MBA fra Probana tilegner man seg de nyeste verktøyene til å få den daglige driften til å kjøre i rett tempo, samtidig som overblikket bevares, utviklingen planlegges og fremdriften sikres.

I denne travle hverdagen så overveier mange om det i det hele tatt er tid til videreutdannelse. Det har vi hos Probana tatt høyde for. I flere år har vi hatt stor suksess med å utvikle utdannelsesforløp til travle bedrifter og deres ledere og ansatte. Vår suksess skyldes i høy grad at vi nøye tilrettelegger og utvikler vår Mini MBA etter våre deltageres ønsker og behov. Vi vet at en travel hverdag krever tilrettelegging. Vi ved at man som leder er nødt til å etterutdanne seg parallelt med oppgaveløsningen på jobben. Les mer på www.probana.no.

Learning while doing

Hos Probana ser vi en tendens til at bedrifter er mest interesserte i de videreutdannelsene og kursene som understøtter organisasjonens strategiske mål. Det gjelder både i den offentlige og private sektor. Det er en øvelse å holde butikken kjørende mens medarbeiderne videreutdanner seg og reiser på kurser rundt i landet. Den daglige driften blir derfor oftest prioritert høyere enn den enkelte leder og medarbeiders faglige utvikling. Det er en stor feil. Norske virksomheter skal levere til et norsk og internasjonalt marked med stigende konkurranse. Det krever at lederne med fingeren på vekstpulsen, med toppkvalifiserte kompetanser til å styre. Med andre ord, ledere som er etterutdannet til at håndtere en næringslivsvirkelighet i femte gir.

Vi hører ofte fra bedriftene som deltar, som år etter år sender deres ledere på vår Mini MBA, at styrken i videreutdannelse ligger i miksen mellom teori og praksis. Man kan ikke bli en god leder kun ved å lese en bok. Og man kan heller ikke bli det, hvis man utelukkende henter inspirasjon fra hverdagen. Å utvikle og videreutvikle ledere handler om å kombinere teori med praksis. Det har vi lagt til rette for her i Probana.

Felles løsningfaglig og kulturelt fordelaktig

Hos Probana ved vi gjennom erfaring at det ofte er en fordel at flere ledere og medarbeidere fra samme bedrifter eller organisasjon deltager på den samme videreutdannelse. Ved å la dem delta sammen kan virksomheten sikre et sterkt fundament for den senere oppgaveløsningen. Medarbeiderne får ikke kun de samme kompetanser, men kan også i det fremtidige arbeidet styrke hverandre gjennom kunnskapsdeling og felles forståelse. Samtidig får bedriften også styrket sin interne kommunikasjon, det interne samarbeidet og den interne kulturen gjennom felles læring. Les mer på www.probana.no.

Og det er bruk for velutdannede kompetanser her i Norge. Velutdannede kompetanser som kan arbeide sammen i faste team og på kryss og tvers av avdelinger og landegrenser. De kompetansene får man gjennom vår Mini MBA som ikke bare er tilpasset bedriftens interne behov, men også bedriftens eksterne ytelse.

Besøk www.mini-mba.no eller kontakt oss for å inngå en samarbeidsavtale, om deres bedrift ønsker å utruste flere av bedriftens deltagere med en Mini MBA. Ring oss på 21 08 48 86 eller send en mail på [email protected]

Subjects


Videreuddannelse Ledelse Fellesskap