PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/god-ledelse-gir-glade-medarbeidere-22813

God ledelse gir glade medarbeidere

Press release juli 27, 2016 Mini MBA Ledelse Organisasjon Lederutvikling Arbeidsglede Harde og bløte verdier Worklife balance

Statistikk viser at virksomheter med høy produktivitet har gode, velutdannede ledere. Fellesnevnere for dyktige ledere er ikke høy intelligens, men evnen til å fornemme medarbeidernes følelser og behov. Dyktige ledere bruker medarbeidernes intelligens og vet under hvilke forhold deres ansatte yter deres beste. Motivasjon og arbeidsglede er drivstoffet i arbeidslivet. Motiverte medarbeidere er både effektive og glade medarbeidere.

Header 3
Flere undersøkelser viser at arbeidsglede kan kobles direkte med virksomhetens økonomiske ståsted. Derfor er det nødvendig å løfte kvalitet og styrke ledelsen i Norge. Det er imidlertid helt avgjørende at det iverksettes noen helt konkrete initiativer.
 
Personlige egenskaper som for eksempel empati, integritet, troverdighet og tillit, er alle egenskaper som er unnværlige- især hvis man har et personal- og lederansvar. Undersøkelser viser også at ledere med høy emosjonell intelligens skaper markant bedre resultater enn andre.
 
I den situasjonen vi har på arbeidsmarkedet i dag er det i motsetning til hva mange ledere tenker, behov for et fokus på de bløte verdiene og medarbeiderne fremfor fokus på de harde verdiene og de finansielle resultatene. Skiftet i arbeidsmarkedet fra lav arbeidsledighet, til voksende ledighet medfører usikkerhet. Usikkerheten kan svekke medarbeidernes produktivitet, skape stress og i siste ende føre til dårligere finansielle resultater. Grundig innsikt i menneskets atferd, personlighet og følelser er derfor ikke kun et godt utgangspunkt for å skape trygghet og gode relasjoner, men også for å skape gode resultater. Derfor er nettopp det å forstå den enkelte medarbeiders situasjon og ressurser, virksomhetens beste forutsetning og mulighet for å komme videre. 
 
Blant annet handler det om å skape den rette balansen mellom positive, negative, aktive og passive følelser. Dårlige ledere, som ikke formår å bringe det beste ut av sine medarbeidere og stille seg til rådighet for medarbeiderne, samt mangelen på utfordringer i arbeidet er hovedårsaken til at medarbeidere skifter jobb. Kritiske og småsure kommentarer på arbeidsplassen har ofte en langt sterkere effekt på de ansatte enn lederen er klar over. Det er derfor viktig at lederen erkjenner at det er han eller hun som gjennom sitt lederskap setter den følelsesmessige tonen i avdelingen eller organisasjonen. Les mer her.
 
Dette fordi organisasjoner i dag eksisterer i kraft av- og formes av de menneskene som finnes i den. Evnen til å kommunisere, samarbeide og forstå konsekvensen av en bestemt atferd er med andre ord avgjørende for å kunne navigere rundt i organisasjonens, men også markedets komplekse omgivelser.

Subjects


Mini MBA Ledelse Organisasjon Lederutvikling Arbeidsglede Harde og bløte verdier Worklife balance