PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/globalisering-stiller-nye-krav-til-ledelse-21428

Globalisering stiller nye krav til ledelse

Press release juni 30, 2015 Leder Ledelse Globalisering

Ha fingeren på pulsen

Mannsnakker

Globaliseringen har kommet for å bli, og det skal vi sette pris på. Den stigende globaliseringen betyr at næringslivet får adgang til nye markeder, utenlandske talenter, nye nettverk og ny kunnskap. En økt globalisering er samsvarende med en økt kompleksitet, derfor stilles det også nye, større krav til virksomheter og ledere. Det er helt avgjørende at norske virksomheter og norske ledere ikke står stille, men løpende utdanner seg til å lede og agere i en global forretningsverden. Økt globalisering stiller nye krav til regler, metoder og forretningsgange, som ikke nødvendigvis kjennetegner det norske næringslivet. Som leder i dag skal du ikke bare kunne tenke utenfor boksen –du skal kunne tenke utover landegrensen.

Nettopp det faktum kan være en utfordring for mange. Av samme grunn har mange virksomheter handlet og er i dag godt i gang med å utruste lederstaben til å være de beste ledere i en global kontekst. Vi vet det hos Probana, fordi vi på vår Mini-MBA videreutdanner riktig mange av de lederne som nå og i fremtiden skal være globale ledere. Vår Mini-MBA etterutdanner ledere som har til felles å ha hele verden som arbeidsplass.

Internasjonal konkurranse krever innovative ledere

Skal Norge fastholde og forbedre posisjonen på det internasjonale markedet krever det et kompetanse- og utdannelsesmessig løft på alle plan. Det er avgjørende at lederne går an og videreutdanner seg, så de er rustet til de utfordringer norske virksomheter står overfor, nå og i fremtiden. Hvis vi i Norge skal være dyktigere, mer effektive og mer oppfinnsomme enn konkurrentene, og det skal vi, så krever det sterke ledere.

Den stadig økende internasjonale konkurransen som mange norske virksomheter opplever, stiller ikke bare nye krav om et høyere kompetansenivå hos medarbeidere og ledere. Den internasjonale konkurransen stiller også krav til virksomhetenes evne til innovasjon. Hva som var en cutting edge-løsning i går, er kanskje ikke det i morgen. Det skal det konstant tenkes i ny innovasjon og det krever moderne ledere med fingeren på pulsen. Det gjelder ikke kun den norske puls, men den globale puls. Derfor er det avgjørende at norske virksomheter investerer i å talentutvikle sine ledere til å kunne lede og inspirere medarbeidere, så bedriftens evne til innovasjon får daglig næring fra de hender og hjerner som utgjør virksomhetens suksess.

Vi hører fra mange virksomheter, som år etter år sender sine ledere på vår Mini-MBA, at styrken i videreutdannelsen ligger i blandingen mellom teori og praksis. Man kan ikke bli en god leder kun ved å læse en bok, på samme måte kan man heller ikke bli det hvis man utelukkende henter sin inspirasjon fra hverdagen. Å utvikle og videreutvikle ledere til en globalisert verden handler om at kombinere teori med praksis. Det har vi stor respekt for og derfor legger vi også stort fokus på det i Probana’s Mini-MBA. Det er avgjørende for oss at de verktøyene ledere blir introdusert for hos Probana ikke bare er ny viten i form av teori, men også konkrete verktøy som fra dag en kan anvendes i praksis. Les mer på probana.no

Både teori og konkret knowhow kommer blant annet fra anerkjente toppledere med internasjonalt perspektiv. Gjesteforeleserne på vår Mini-MBA deler flittig ut viten, innsikt og erfaringer fra et rikt liv på den globale scene. Hos Probana handler det om å videreformidle best practice gjennom de beste lederne, som vet hva som kreves for å lede en virksomhet i en stadig mer globalisert verden.

Ledelse skal gjøre forskjellige kulturer til en styrke

Når vi snakker om globalisering, handler det også om kulturelle forskjeller. Den økende globalisering og internasjonale konkurransen betyr at også norske virksomheter i stigende grad ansetter medarbeidere fra og i utlandet. Her er personalledelse, endringsledelse og verdiskapende ledelse, noen av de kompetansene som er avgjørende for at de kulturelle forskjeller skal tas alvorlig og utnyttes på alle nivåer i virksomheten. Kultur smitter av på våre verdier, normer og måter å tenke på. Det kan gi utfordringer på arbeidsplassen hvis lederne ikke forholder seg til dette og tar det alvorlig i den daglige personalledelsen.

Hos Probana har vi i mer enn fem år tatt høyde for dette i vår populære Mini-MBA. Kurset gir konkrete verktøy for å sikre at globalisering, og dermed også flere kulturer på arbeidsplassen, blir til en styrke i bedriften. Det er ledelsen som er nøkkelen til at utenlandske talenter blir en integrert del av bedriften. I den sammenheng er firmabil og adgang til en daglig fruktkurv ikke tilstrekkelig. De utenlandske talentene skal se og merke at de er en del av et felleskap, og at deres kompetanser er hentet inn i virksomheten for å gjøre en forskjell. Kulturintegrasjon i virksomheten er derfor en ledelsesoppgave som vil fylle mer og mer i de kommende år, i takt med at norske virksomheter vil ansette flere utenlandske kollegaer. Den norske arbeidsstyrken har ikke nok hender og hjerner til at skape ny innovasjon, vekst og fremdrift alene. Det handler derfor om at utvikle norske ledere til å lede og motivere en mangfoldighet av norske og utenlandske talenter, som sammen kan og skal løfte det norske næringsliv ut over landets grenser. Vurderer du å tilegne deg kunnskap på disse områdene, se probana.no.

Subjects


Leder Ledelse Globalisering