PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/gi-de-ansatte-en-god-tilv%C3%A6relse-p%C3%A5-arbeidet-21765

Gi de ansatte en god tilværelse på arbeidet

Press release oktober 10, 2015 Ledelse Utdannelse

Reduser de psykiske belastningene gjennom videreutdanning av ledere

Businessdk 620x400

Stadig flere har det psykisk dårlig på grunn av jobb viser en undersøkelse gjort av Statistisk Sentralbyrå. Undersøkelsen er basert på telefonintervjuer som er gjort med omkring 16.000 sysselsatte personer i alderen 16-64. Resultatet viser at stress og psykiske problemer er det som øker mest og at hver fjerde person har det dårlig på bakgrunn av arbeidet. Dette tilsvarer 24 prosent og har økt siden 2012 da tilsvarende sifre var 19,2 prosent. Resultatene gjelder både menn og kvinner, men i ifølge rapporten har den psykiske helsen blant kvinner økt mest, fra 10 prosent til 15 prosent.

Vi har mulighet til å påvirke sifrene gjennom å belyse problemet. Det er først etter man har blitt gjort oppmerksom på at det finnes et problem, at man kan gjøre noe med det. Gjennom å investere i sine ledere, og la dem videreutdanne seg, få tilgang til nye verktøy, teorier og kunnskap, kan påvirke arbeidsmiljøet.

Lederne sitter med et stort ansvar som nøkkelpersoner, ettersom de har muligheten til å påvirke medarbeidernes arbeidsforhold. Vi må fokusere på å forebygge stress, i stedet for å ta tak i problemet etter det allerede har oppstått. Gjennom å oppdatere sine kunnskaper med jevne, vokser selvinnsikten og man har større mulighet til å bli en trygg og troverdig leder som lykkes med å støtte og veilede sitt team.

Vil du vite mer om Probana Business School og vår Mini MBA-lederutdannelse så kontakt oss på mail [email protected], eller besøk vår hjemmeside, www.probana.no.

Subjects


Ledelse Utdannelse