PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/generasjon-x-og-generasjon-y-21866

Generasjon X og generasjon Y

Press release november 3, 2015 Leder Utvikling Ledelse og kommunikation

Generasjonskiftet på arbeidsplassen er i full sving

Killar på rad

Yngre ledere oppfattes annerledes enn sine eldre forgjengere

I Norge har diskusjonen om lederes alder pågått i lang tid. Akademikere og praktikere stiller stadig spørsmål om god ledelse og alder i det hele tatt har noen sammenheng. Når en ung leder tropper opp på arbeidsplassen og skal lede en eldre arbeidsstyrke møtes hun/han stadig med skepsis, grunnet en rådende antakelse om at de eldre lederne er mer effektive. Nå når nye ledere fyller tomrommene etter avtroppende Baby Boomers [les: generasjonsskifte] – hvordan vil deres evner være sammenliknet med de eldre lederne de erstatter? Forskning fra Harward Business Review peker på flere spennende funn i denne diskusjonen. På tross av forventningen om at den eldre gruppen ville prestere best, viste undersøkelsen derimot at den yngre gruppen fikk høyere resultat – på alle områder i undersøkelsen. Disse resultatene viser at det finnes mange unge ledere på ulike arbeidsplasser, som er mer en klare nok til å inntre i en lederrolle.

Undersøkelsen fant likevel noen områder som er mer utfordrene for yngre ledere:

Mange teammedlemmer har ofte mindre tillit til yngre, mindre erfarende lederne sine ideer og forslag. Yngre og nye ledere har ofte mindre erfaring som rollemodeller, og resten av teamet kan derfor ha utfordringer med å faktisk oppfatte lederen som en rollemodell.  Fordi mange yngre ledere har møtt mindre motstand og utfordringer i sin karriere, kan de ofte framstå som ufølsomme ovenfor andres behov – ikke fordi de ikke bryr seg, men fordi de ofte har en manglende evne til å se andres problemer da de selv ikke har opplevd disse problemene.

På den annen side har man også funnet flere dimensjoner hvor yngre ledere har en stor fordel:

De yngre lederne er ofte mer mottakelige for endring, og er veldig flinke til å markedsføre sine nye ideer. De har mot til å gjennomføre vanskelige endringer, muligens fordi deres mangel på erfaring gjør at de blir mer optimistiske til egne endringsforslag. Forskningen viser at de yngre lederne vet hvordan man motiverer andre til måloppnåelse – bedre enn sine eldre «forgjengere». De eldre kollegaene leder ofte ved å «dytte», mens de yngre lederne leder ved å «dra». Yngre ledere vil ha feedback. De vil ha både positiv og negativ feedback – og det ofte! De er resultatfokuserte, ofte mer villige til å utfordre status quo, og på konstant leting etter måter for å få jobben fjort mer effektivt og med høyere kvalitet.

Det er jo dermed ikke sagt at eldre ledere nødvendigvis har de motsatte kvalitetene. Dette er trender forskning viser om generasjonsskiftet. I mediene ser vi ofte diskusjoner om eldre medarbeidere som taper i jobbsøkersammenhenger selv om erfaring og kompetanse er «spot on» ifht stillingsutlysningen. I mange tilfeller har de eldre medarbeiderne og jobbsøkerne mye mer relevant erfaring, og kan møte potensielle utfordringer på en helt annen måte enn nye ledere – kanskje til og med bedre.

Disse områdene er utrolig interessante, og viktige – kanskje spesielt nå når vi observerer at generasjonsskiftet er i full gang. I mini-MBA’en til Probana dykker vi gjennom seks moduler ned i diskusjoner som denne, og andre spennende temaer relevant for enhver erfaren eller ny leder, eller en som skal inntre en lederrolle en dag. Utdannelsen kan gjøre deg bedre rustet til å møte de potensielle utfordringer på arbeidsplassen, enten du er en eldre eller yngre leder. Dersom du ønsker mer informasjon om Probana Business School eller vår Mini-MBA, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på[email protected]eller på telefonnummer21 08 48 86. Vi ser fram til å høre fra deg!

Subjects


Leder Utvikling Ledelse og kommunikation