PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/fremtidens-avgj%C3%B8rende-faktor-for-vekst-i-norge-er-utdannelse-av-ledere-og-medarbeidere-22194

Fremtidens avgjørende faktor for vekst i Norge er utdannelse av ledere og medarbeidere

Press release februar 3, 2016 Education Mini MBA Leadership

Ny vekst kommer ikke fra gjentagelse av gamle mønstre. Det skal reelle endringer i de daglige arbeidsprosesser samt et innovasjonsfremmende lederskap til, hvis man virkelig vil se fremgang i evnen til å tenke banebrytende nytt. Slik oppnår man også god økonomi.

Facebook billede

Det skal dyktige medarbeidere til for å skape vekst og velstand i norske bedrifter. De dyktige medarbeiderne er dog ikke alltid så lett å finne. De bedriftene som har kommet sterkest ut av krisen fokuserer på å vinne nye markedsandeler fremfor å sparke medarbeidere.

Å spare på talent og utviklingsfronten er tilsynelatende ikke den rette ledelsesstrategien når organisasjonen skal styres gjennom et økonomisk uvær. Det internasjonale konsulentfirmaet – PA Consulting Group har gjort en undersøkelse blant 250 organisasjoner i Europa. Avkastningen til aksjonærene var 10 % høyere i de firmaene som fokuserte på vekst, enn i de firmaene som valgte å fyre medarbeidere. Det kan være verdt å tenke over med den nåværende krisen.

Det er avgjørende for veksten og Norges innovasjonsevne at norske ledere, -medarbeidere og bedrifter løpende utdanner seg til å lede, arbeide og agere i en global forretningsverden. Verden er vår hjemmebane, og som nordmann skal du derfor kunne tenke ut over landegrenser og la deg inspirere av de internasjonale impulsene og tendensene som preger et internasjonalt næringsliv. Vår Mini MBA videreutdanner ledere som er sammen om å ha hele verden som arbeidsplass. Les mer på http://mini-mba.no.

Ifølge eksperter står norske organisasjoner langt svakere enn våre naboland, når det kommer til å ha foten innenfor i hovedparten av verdens mest interessante vekstlandene. Og det er en alvorlig utfordring for norske organisasjoner – og dermed norsk økonomi. Som nasjon investerer og eksporterer vi ganske enkelt for lite i de fjernmarkedene, hvor veksten ellers buldrer. Det burde vi bli bedre på.

Vår Mini MBA-utdannelse søker å gi deltagerne innsikt i ledelsesemner og strategi, samt et nettverk man kan diskutere med. Dette vil kunne være med på å gi dyktige sparringspartnere for å få din organisasjon til å nå nye høyder. Besøk www.probana.no for mer informasjon.  

Subjects


Education Mini MBA Leadership