PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/framtiden-er-global-digital-og-fullstendig-uforutsigbar-21968

Framtiden er global, digital og fullstendig uforutsigbar!

Press release november 29, 2015 Global Ledelse Norge

Utrust deg med verktøy til å handtere ulike situasjoner på best mulig måte.

NorgeKulaKompass

I dagens samfunn stilles det store krav til ledere. Det handler om å være framgangsrik og kunne leve opp til lederrollen. For å være en god leder så må man kunne skape resultater gjennom å ta hånd om sine medarbeidere og passe på at de utvikles og vokser i sine roller. Som leder og sjef må man ha de rette forutsetningene for å klare av arbeidet. Man behøver kunnskap og verktøy for å håndtere situasjoner, utfordringer og muligheter på rett måte.

Det globale lederskapet har økt gjennom globaliseringen og den raske teknikkutviklingen. Det stilles derfor enda større krav til ledere, spesielt ettersom mange har hele verden som arbeidsplass. Dette betyr også at kravene til fleksibilitet har økt. Som leder fokuserer du på relasjoner og på å motivere din ansatte til å ville prestere sitt beste. Man er ansvarlig for samarbeidet mellom personalet og lederskapet, samt å skape harmoni på arbeidsplassen. Dermed legger man fokus på den interne kommunikasjonen, å være åpen, informativ og inkluderende med sine medarbeidere. Samtidig må man være en autoritet og stå for de beslutningene som blir tatt. Det kan være vanskelig å skape balanse mellom de ulike lederskapsstilene, derfor er det viktig at man som leder kontinuerlig oppdaterer sine kunnskaper og søker personlig utvikling og inspirasjon, slik at man kan bli en så god leder som mulig. Det er avgjørende at man som leder har innsikt og forståelse for sine styrker og svakheter. Fremtidsutviklingen til bedriften er avhengig av at personalet trives.

Besøk www.probana.no for mer informasjon om Probanas Mini MBA sitt lederkurs.

Subjects


Global Ledelse Norge