PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/form-ditt-lederskap-22007

Form ditt lederskap

Press release desember 9, 2015 Ledelse Lederskap Ledelse og kommunikation

Er mennesket utviklet til, eller skapt til å lede?

Mann og dame foran pc

Det finnes mange egenskaper som en sterk leder behøver å besitte for å kunne håndtere ulike situasjoner, utfordringer og muligheter. Men de grunnleggende og kanskje mer simple kvalitetene som å være optimistisk, nysgjerrig og ha tålmodighet blir ofte glemt bort og undervurdert. Disse egenskapene må jobbes med og kan ikke tas for gitt, fordi de ligger til grunn for mange av de øvrige egenskapene.

Medfødte eller tilegnede egenskaper?

Man kan stille seg spørsmålet om man er født med disse grunnleggende lederegenskapene eller om de utvikles med tiden. Gjennom studier gjennomført på identiske tvillingpar viste resultatene at cirka en tredjedel er født med lederegenskaper (som ledere) og to tredjedeler utvikler disse egenskapene med tiden. Så de som hevder at ledere kan er født pakket og klart har altså ikke alltid rett. Flesteparten av dem som havner i lederrollen har dermed tilegn seg kvalitetene som skal til, men de er ikke der fra start.  

Gode ledere hvem de er og hva de står for. Uansett hvor stor eller liten innflytelse man har som leder, så gjelder det å vite at om man konstant jobber med å forbedre seg, så kommer evnen til å influere og vokse seg dyktigere.

Forsøk alltid å ha i mente at du er et forbilde og led deretter. Resultatene og forskjellene er enorme om man som sjef streber etter å lede gjennom ”gjør som jeg gjør” i stedet for ”gjør som jeg sier”. Ledere forventes å ha mange ulike typer kvaliteter, slik at han eller hun kan drive bedriften framover. Viktigst er allikevel å sikre lojaliteten til kundene og de ansatte. Dette gjør man blant annet gjennom å være lyttende, handle som en mentor for medarbeiderne og bry seg om dem man forsøker å lede.

Ett år fra nå skulle du ønske du startet i dag! 

Probana Business School

Subjects


Ledelse Lederskap Ledelse og kommunikation