PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/for-mange-administrerende-direkt%C3%B8rer-for-f%C3%A5-daglige-ledere-13630

For mange administrerende direktører - for få daglige ledere

Press release mai 22, 2012 Business

Lederkurs er i vinden etter at European Employee Index fastslo at hele 34 prosent av norske arbeidstakere gir sin nærmeste leder strykkarakter. Resultatene støttes av Confex som gjennomfører flere hundre undersøkelser blant arbeidstagere og ledere hvert år. Men Confex trekker frem et ekstra element.

Therese V. Soerensen large

Lederkurs er i vinden etter at European Employee Index fastslo at hele 34 prosent av norske arbeidstakere gir sin nærmeste leder strykkarakter. Resultatene støttes av Confex som gjennomfører flere hundre undersøkelser blant arbeidstagere og ledere hvert år.

European Employee Index har Norge i verdenstoppen på myke lederegenskaper, men i bunn på de harde. Vi er flinke til å vise tillit, men svake på å følge opp og gi konkrete forventninger. Kurs- og konferanseutvikleren Confex gjennomfører flere tusen researchsamtaler med både ledere og ansatte hvert år og støtter langt på vei resultatene.

- Det alle sier når vi spør dem om hva som er det vanskeligste eller mest utfordrende i arbeidshverdagen er ”å bli sett”. Og det går igjen fra bransje til bransje og på ulike ledernivåer. Det å få anerkjennelse og oppfølging av ledere og kollegaer er ekstremt viktig for trivselen på arbeidsplassen, forteller Therese Sørensen, produktutviklingssjef i Confex.

For mange administratorer

Samtidig som at mange arbeidstakere etterlyser det å bli sett er det mange ledere som sliter med å balansere krav om rapporter fra styre og toppledelse med de ansattes behov for oppfølging og daglig ledelse. Naturlig nok blir kravene fra toppen prioritert.

- Mange ledere gjemmer seg litt bak at de er flinke til å ”vise tillit” og delegere, og bruker heller tiden på analyser og prognoser til nivået over enn til å følge opp sine ansatte. Det skaper mistrivsel, for selv om folk liker å få bestemme over egen arbeidshverdag, så ønsker de, som European Employee Index så klart fastslår, oppfølging, tilbakemeldinger og krav å strekke seg etter.

- Det kan virke som om vi har litt for mange administrerende direktører og litt for få daglige ledere, påpeker Sørensen.

Lederne ser problemet selv

Confex melder også at de ser en økende grad av selvinnsikt hos ledere og en vekst i etterspørselen etter kurs som tar for seg å bli tydeligere som leder.

- Før var det gjerne ”flink pike” typen av ledere som fortalte om dårlig samvittighet for oppfølgingen av sine ansatte,  men nå er det stadig flere som ser at de har et trenger å bli flinkere i praktisk ledelse. En annen indikator er at flere og flere tar kurs i Excel for å få unna rapportering litt fortere, avslutter Therese Sørensen.

Om Confex

Confex er et norsk selskap dannet i 1997. I dag heter konsernselskapet Confex Group AS, med datterselskap i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Confex er Skandinavias ledende utvikler og leverandør av åpne kurs og konferanser til arbeidslivet. De har blant annet svært populære Excelkurs.

Confex har ingen tilknytning til bestemte organisasjoner eller sammenslutninger.

Contacts


Subjects


Business