PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/for-%C3%A5-oppn%C3%A5-fremgang-gjelder-det-%C3%A5-tenke-langsiktig-22072

For å oppnå fremgang gjelder det å tenke langsiktig!

Press release januar 11, 2016 Videreuddannelse Fremgang i Norge HR

Legg basen for lederskapet ditt, hold rett fokus

Dame som går i trapper

Som leder skal man forsøke å bruke medarbeiderne og deres individuelle styrker som gir mest gjennomslag. En dynamisk gruppe som er forskjellige og utfyllende som team, er dessuten som oftest mer givende i lengden. Det er fordi man lærer av hverandre, noe som bidrar til en mer stimulerende arbeidsplass.

Når man befinner seg i et samfunn der alt skal foregå i et raskt tempo og uforutsigbare hindre er en del av hverdagen, så kreves det en fleksibel leder. I vårt nettverkssamfunn er tidsbrist et faktum. Hvis lederen vil at innføringer og endringer skal skje øyeblikkelig etter en avgjørelse er tatt, så behøver lederen også lykkes med å få et samspill mellom de ulike delene innen i organisasjonen. Det gjelder å tenke langsiktig og bygge opp et samarbeid over tid, slik at kommunikasjonen i hele bedriften fungerer best mulig.

Gjennom å bygge flere langvarige relasjoner med sine medarbeidere, kan man skape flere langsiktige resultater og målsetninger. Det gagner organisasjonen. Innovasjon og holdbare organisasjonsidéer bygger på fellesskap og kommunikasjon, det er også viktig at man deler disse fremtidsvisjonen med organisasjonen. Det handler helt enkelt om kunsten å påvirke andre mennesker i å finne nye veier og gjøre det som trengs å gjøres for at de selv finner sin egen motivasjon. Her gjelder det også for lederen å hjelpe medarbeiderne oppnå sitt fulle potensiale.

For å i det hele tatt lykkes som leder på grunn-nivå så behøver lederen tilstrekkelig med kunnskap og inspirasjon. Dette kan oppnås gjennom å søke personlig utvikling ved å dele med sine erfaringer og idéer med andre ledere. Den viktigste evnen kan være å først og fremst reflektere over hvordan man vil være som leder. Man må alltid begynne med seg selv, før man kan gå videre og nå ut til andre.

Som leder behøver man stadig å fornye sine kunnskaper og få tilgang til nye verktøy som kan implementeres i hverdagen. Man blir aldri noensinne ferdigutlært. I fjor investerte over 5000 Nordiske ledere, direktører og fremtidige ledere i Probanas Mini MBA og deltok på våre inspirerende kursdager. For mer informasjon om neste kursstart besøk probana.no.

Subjects


Videreuddannelse Fremgang i Norge HR