PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/fokus-p%C3%A5-fornyelse-og-utvikling-betyr-at-organisasjonen-beh%C3%B8ver-kunnskap-innen-omstilling-og-ledelse-22130

Fokus på fornyelse og utvikling betyr at organisasjonen behøver kunnskap innen omstilling og ledelse.

Press release januar 19, 2016 Organisasjonskultur Ledelse og kommunikation Samarbeid

Dette er endringsagentens nødvendigheter.

GruppHänder Logga

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har under 1/10 av norske organisasjoner mer enn 20 medarbeidere ansatt. Langt de fleste norske organisasjoner kan derfor kategoriseres som små eller mellomstore. Typisk vil slike virksomheter være karakterisert ved en større avhengighet av andre organisasjoner og av endringer i samfunnet. Samtidig har de ofte kun økonomi til å planlegge ut fra en kort tidshorisont. Det innebærer at små og mellomstore organisasjoner oftere må fornye seg for å forbli konkurransedyktige.

Derutover har det norske næringslivet i løpet av det 20. århundret utviklet seg fra at være et industrisamfunn til et kunnskapssamfunn, som i større grad fokuserer på medarbeiderforhold. I den forbindelse har det kommet mer fokus på utvikling av både bedriften og deres medarbeidere, hvilket bl.a. bringer de ansatte og deres kunnskapsdeling i sentrum.

På tross av oppmerksomheten på hvor nødvendig det er for bedriften å utvikle seg og heve fokuset på medarbeiderne blir ikke det alltid oppfylt. I en undersøkelse SSB gjennomførte i 2009 av nordmenns jobbtilfredshet viste at over halvdelen av norske medarbeidere ikke er tilfredse med at gå på arbeide. Slike resultater indikerer at det fortsatt er lang vei igjen før norske bedrifter leverer opp til de krav om mykere og medarbeiderorienterte ledelsesformer. 

Alt i alt kan man si at jo mer en organisasjon er avhengig av utvikling, desto mindre gir det mening for den å forsøke å styre medarbeiderne på tradisjonelt vis. Det blir også et større behov for å motivere ansatte til å utvikle seg gjennom kunnskapsdeling med andre medarbeidere. Derfor er det viktig, at norske ledere selv lærer å tenke i nye baner og samtidig oppmuntrer sine medarbeidere til det samme.

Mange organisasjoner forsøker å møte disse utviklingskravene ved skape økt fleksibilitet i bedriften, sånn at de lettere kan tilpasse seg endringene. Problemet er i den forbindelse, at de tradisjonelle hierarkiske organisasjonsformer og de tilknyttede ledelsesmetodene ikke støtter opp kravet om fleksibilitet.

Endringsledelse kan bli virkelighet

Med utgangspunkt i de kravene og betingelsene som stilles til moderne ledere, er det nødvendig at norske organisasjoner gir sine ansatte mulighet for at utvikle seg. En utvikling er nødvendig for at også organisasjonene kan fornye seg og dermed forbli konkurransedyktige.  

For at denne utvikling faktisk blir virkelighet må norske ledere og andre personalansvarlige følge med strømningene som preger det norske arbeidsmarkedet. En måte at gjøre det på er ved å videreutvikle sine lederkompetanser, så de svarer til de kravene som stilles til den moderne leder.  Spesielt innen omstilling er det viktig å bli bevisst ens egen rolle som endringsagent og få en forståelse for endringers dynamikk, psykologi og syklus. Dette skjer ikke av seg selv, det trengs trening og refleksjon.

Modul 2 i Probana sin Mini MBA-utdannelse omhandler akkurat dette. Temaet er endringsledelse og hensikten er å hjelpe deltageren håndtere utfordringene som endringer gjerne medfører. Slik som nevnt i den øverste delen er det viktig å gjennomføre omstillinger også med fokus på den menneskelige delen av bedriften, ikke bare på økonomisk lønnsomhet. Om det forblir det eneste fokuset kan det hindre lederen i få med de ansatte i endringsprosessen. En konsekvens av dette kan være akkurat at de ansatte er mindre effektivitet, viser mindre engasjement, stor utskifting av arbeidsstyrken, derfor også svært vanskelig å gå med økonomisk overskudd. Det meste tyder på at et menneskelig fokus og hvordan håndtere motstand mot endring er med på å gjøre deg til en dyktigere endringsagent.

Vil du også videreutvikle deg? Besøk www.probana.no.

Subjects


Organisasjonskultur Ledelse og kommunikation Samarbeid