PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/flest-kvinner-studerer-p%C3%A5-nett-14884

Flest kvinner studerer på nett

Press release januar 14, 2013 Education

I følge statistikk fra SSB er det både flest kvinner som studerer på nett og som fullfører kursene. Den samme statistikken viser at NKI Nettstudier fremdeles er den klart største nettskolen i landet.

Totalt var det høsten 2011 registrert 19635 deltakere på nettstudier i Norge. Over 60 % av disse var kvinner. Omtrent halvparten av alle deltakerne var i aldersgruppen 30-49 år.  Dette viser den seneste statistikken fra SSB om fjernundervisning.

Fremdeles ”tradisjonell” kjønnsfordeling

30% av alle kursfullføringer på landets nettskoler i 2011 var innen økonomiske og administrative fag, med over 4300 kursfullføringer. Kvinneandelen på dette fagfeltet var over 70%.

Den største kvinneandelen finner man, ikke overraskende, innen helse-, sosial- og idrettsfag, samt innen lærerutdanning og utdanning innen pedagogikk. Her var kvinneandelen på henholdsvis 87 % og 91 %.

Andelen menn var i 2011 størst innen naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, samt samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, med 58% og 80% andel menn.

– NKI har tilbud innen en rekke fagområder, og ser at fordelingen av kvinner og menn sammenfaller godt med disse tallene, sier administrerende direktør Wenche Halvorsen.

NKI Nettstudier største nettskole

Den samme statistikken viser at det i 2011 var 15 godkjente nettskoler i landet. NKI Nettstudier var den klart største av disse, med over 11000 deltakere.

2/3 studerer på videregående nivå

De fleste nettstudenter i landet, faktisk hele 2/3, studerer i følge statistikken på videregående nivå. 13 % tar kurs på fagskolenivå, mens 21 % studerer på universitets- eller høgskolenivå.

– NKI har også den største gruppen studenter på videregående skole nivå, sier Halvorsen.

– Vi er stolte og ydmyke over å være en tilbyder av utdanning til alle som av ulike årsaker ikke har fullført videregående i offentlig skolegang, fortsetter hun. – Dette er et tilbud vi skal fortsette å ha fokus på i årene fremover.

Om NKI Nettstudier
NKI ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største nettskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningsgruppen Anthon B Nilsen Utdanning AS (ABNU). ABNU er den ledende aktøren i Norge innenfor private høyskoler, fagskoler og nettstudier. NKI Nettstudier satser hardt på å legge til rette for fleksibel utdanning for alle.

NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud også på høyskole- og universitetsnivå, og vi tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.

Contacts


Subjects


Education