PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/flere-virksomheter-bruker-e-l%C3%A6ring-for-%C3%A5-videreutdanne-sine-ledere-21394

Flere virksomheter bruker e-læring for å videreutdanne sine ledere

Press release juni 23, 2015 E-læring Ledelse Lederutvikling

Full frihet til unik viten

Gubbarsomrusar

E-læring har blitt et avgjørende element i virksomheters kompetensestrategier. Flere virksomheter bruker i økende grad e-læring til å etterutdanne sine ledere på flere nivåer -og det med god grunn. Det sikrer nemlig økt vitendeling og styrker virksomhetenes reaksjonsevne – agilitet – i en tid hvor det globale markedet beveger seg raskt.

Samfunnet opplever vekst og rask utvikling. Det betyr at det skal arbeides hurtig og smart for at norske virksomheter kan følge utviklingen. Etterspørselen etter nye, skarpe kompetanser stiger, og som en naturlig reaksjon på det blir det stilt flere krav til medarbeiderne. Udfordringen er at mange virksomheter ikke har tid til den nødvendige etterutdannelsen. Mest av alt fordi utdannelsen ofte krever tid på skolebenken og derfor tid vekk fra virksomheten. 

Full frihet til unik viten

Hos Probana har vi dagligt kontakt med riktig mange virksomheter som føler de ikke har tid eller ressurser til å løfte sine ledere. Ofte hører vi forklaringen at de frykter tapte ordre og ledelsesmessige ”hull” ved å sende medarbeiderne ut av huset på utdannelse. Samtidig, ved de samme virksomhetene, er det avgjørende å løfte sine ledere gjennom unike utdannelsesmuligheder for videre drift og fremdrift. Det setter mange virksomheter i en frustrerende situasjon. Ny viten og fremtidssikrende verktøyer er viktig for å unngå stagnering. Les mer på probana.no.

Gjennom e-læring fjernes fokuset fra skolebenken og man har mulighet til å hente den nyeste viten, effektive verktøyer og inspirasjon, uten å delta på obligatoriske kursdager. Vår e-læring plattform er utviklet og videreutviklet på bakgrunn av mer enn 20 års erfaring innen utdanning av ledere. Undervisningsmaterialet gir et godt overblikk over pensum. Fordi programmet er delt opp i moduler blir det enkelt å holde fokus og sikre at målene for hver enkel modul nås. Les mer på www.probana.no 

Probanas e-læring plattform har blitt populær og det skyldes nok at vi har utviklet den i samarbeid med våre deltakere. Vi kjenner norske virksomheter. Vi vet hvor viktig det er å utvikle og tilby en utdannelsesform som er tilpasset bedriftenes hverdag. I samarbeid med virksomhetene har vi kunnet avdekke gjeldende behov og udvikle et effektivt system som sikrer den riktige balansen mellom kompetenseutviklingen og virksomhetenes behov. Siden 2001 har mer enn 15.000 ledere gjennemført minimum en e-lærings-utdannelse hos Probana. Samtlige av deltagerne vurderer løpende vårt e-læringssystem, dette sikrer at systemet holder seg oppdatert.

E-læringens positive effekt

Det er et stort potensiale forbundet med å anvende seg av e-læring, både til utdannelse og kompetenseutviklin. En større undersøkelse gjennomført av Rambøll Management for Videnskapsministeriet understøtter også den positive effekten.

Undersøkelsen peker på at virksomheter som tar i bruk e-læring kan oppnå en effektivisering av utdannelsesaktiviteter og produktivitet. Blant annet kan virksomhetene oppnå en økt fleksibilitet og besparelse af ressurser i virksomhetens kompetenseutvikling. Samtidig kan e-læring bidra med å styrke virksomhetenes reaksjonsevne og produktivitet.

E-læring sikrer blandt annet global agilitet og global handlekraft. Hos norske virksomheter fremstår e-læring som en mer og mer kritisk forutsetning for den globale virksomheds organisatoriske og kommersielle agilitet – og ikke minst for å være omstillingsdyktig. E-læringens fleksible og effektive tilgang til undervisningsaterialet gjør det mulig for bedrifter å utvikle ledere og medarbeidere i tett løp med utviklingen. Ved at virksomheter tilegner seg skarp kompetanse øker samtidig virksomhetens reaksjonsevne; f.eks. i forbindelse med tidskritiske lanseringer av nye produkter. Les mer på www.probana.no 

Vi tar ledere på alvor

Viten gjennom e-læring er en prisvennlig måte å utvikle medarbeidernes kompetanser på. Især når det dreier seg om store grupper av medarbeidere som har behov for etterutdannelse. E-læring gør det mulig for virksomhetene å synkronisere kompetanseutviklingen over for eksempelvis store geografiske og organisatoriske spredte grupper. Virksomhetene kan på en enkel og økonomisk fordelaktig måte sikre et bredt og felles kompetenseløft i bedriften. 

Hos Probana har vi valgt denne undervisningsformen fordi vi tar lederne og bedriftenes hverdag på alvor. Vi anerkjenner et raskt skiftende og konkurransepreget marked i norske bedrifter. Hverdagen er gjerne travel og uforutsigbar. Derfor skal undervisningen kunne foregå når det passer den enkelte leder, ikke når det passer alle mulige andre.

Probanas Mini-MBA består af seks moduler: Personalledelse & psykologi, Forandringsledelse, Forretningsutvikling og strategi, Verdiskapende ledelse, Resultatorientert ledelse og Utviklende ledelse. Dette er en spennende mulighet for å videreutdanne seg på egne vilkår. Les mer på www.probana.no 

Kilde: Rambøll for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling: Effekter af e-læring. 

Subjects


E-læring Ledelse Lederutvikling