PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/filtervirksomhet-utfordrer-helseskadelige-partikler-i-norske-hjem-26530

Filtervirksomhet utfordrer helseskadelige partikler i norske hjem

Press release desember 10, 2020 Vedovner Helseskadelige partikler Røyk og os Finpartikler Filterhuset.no

Vedfyring er den største kilden til helseskadelig partikkelutslipp i Norge, men vedovner er fremdeles uunnværlige i mange boliger. Filterprodusent vil fremme sunt inneklima i norske hjem.

DNF 2003 4

I Norge er det kaldt, og nesten 65 prosent av boligene er eneboliger. Derfor er partikkelfrie varmekilder som elektrisk varme eller varmepumper ikke en holdbar løsning for mer enn halvparten av landets boliger, som i stedet må ty til andre varmekilder. En populær løsning er vedovner, som det finnes rundt to millioner av i norske hjem. Ifølge Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet kan ovnene imidlertid ha store konsekvenser for nordmenns helse, ettersom vedovner, ildsteder og peiser er den kilden som bidrar mest til utslipp av helseskadelige partikler. Vedfyring skaper nemlig røyk og os, som inneholder store mengder skadelige finpartikler, såkalte PM2,5.

Ifølge den skandinaviske filterprodusenten Filterhuset.no er det store fokuset på risikoen ved de mange vedovnene svært viktig.

– Det er svært positivt at myndighetene har fått øynene opp for problemet og at det forskes på farene ved å bruke vedovner. Men ovnene forsvinner neppe fra hjemmene med det første. Derfor er det viktig å være nøye med utluftingen og ventilasjonen samt å gjøre en innsats for å fjerne de skadelige partiklene fra luften. Finpartiklene utgjør nemlig ikke bare en risiko i selve huset der ovnen står, men i hele nabolaget som utsettes for røyken,forteller Henrik Friis, CEO for Filterhuset.no.

Filter fjerner halvparten av de farlige partiklene

Henrik Friis fremhever ventilasjonssystemer som en god løsning for å fjerne skadelige partikler og forbedre inneklimaet i boligen. Hun påpeker imidlertid at de fleste ventilasjonssystemer leveres med et standardfilter som bare fanger opp ti prosent av de små PM2,5-partiklene. En test utført av filterhuset.no av inneklimaet i et hus med tent vedovn viser at man med det riktige filteret kan redusere mengden av finpartikler i luften med over 60 prosent.

– Er du avhengig av å ha et ildsted, kan et filter som er i stand til å fange opp de minste partiklene, være avgjørende for beboernes og naboenes helse. Et bedre filter gir et sunnere inneklima og sikrer at røyken fra din eller naboens vedovn ikke kommer inn i boligen igjen når ventilasjonsanlegget suger inn ny luft, sier Henrik Friis.

Mål mengden av finstøv i hjemmet

Økt konsentrasjon av finpartikler og CO2 i luften kan påvirke den daglige trivselen og gi konsentrasjons- og søvnproblemer. Verre er det likevel at eksponering for PM2,5 er forbundet med kraftigere symptomer og høyere dødelighet blant mennesker med lungesykdommer samt hjerte- og karsykdommer, og i verste fall kan dette føre til lungekreft. I denne sammenheng mener man at finpartiklene årlig er skyld i 1300 for tidlige dødsfall i Norge.

– Vedovner gir tjue ganger så mange skadelige partikler som gamle lastebiler og busser som forbys nettopp av den grunn. Derfor bør alle som har vedovn, lufte ut minst tre ganger om dagen, få sjekket hvor stort partikkelutslippet er i hjemmet og vurdere å installere et ventilasjonsanlegg eller oppgradere det eksisterende med mer effektive filtre,sier Henrik Friis og understreker:

– Partikkelforurensing må tas på alvor, og bor man i et hjem som ikke kan unnvære et ildsted, er det nødvendig å ta sine forholdsregler for å beskytte seg selv og sine kjære.

Filterhuset.noer en nettbutikk som bytter ut luftfiltre til alle ventilasjonssystemer som er tilgjengelige på markedet. Filterhuset er del av Danfilter, som har hovedkontor og produksjon i Danmark.www.filterhuset.no

Contacts


Subjects


Vedovner Helseskadelige partikler Røyk og os Finpartikler Filterhuset.no