PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/fem-grunner-til-at-du-b%C3%B8r-velge-fagskoleutdanning-p%C3%A5-nett-25555

Fem grunner til at du bør velge fagskoleutdanning på nett

Press release mai 14, 2019 NKI Nettstudier Nkinettstudier Fagskole Fagskoleutdanning

Er du usikker på hvorfor du bør vurdere å ta fagskoleutdanning fremfor en master? Eller om fagskole er noe for deg? Her er fem grunner du bør se nærmere på.

Logo transp

De siste årene, har NHOs kompetansebarometer vist at det er et stort, udekket behov for fagskoleutdannede i NHOs medlemsbedrifter. Signalene fra de andre arbeidslivsorganisasjonene sier det samme: Norge trenger flere fagskoleutdannede. Mangelen på folk med yrkesfaglig bakgrunn har økt jevnt de siste årene, og NHO oppfordrer flere unge til å velge fagskole. Her får du fem grunner til å velge fagskoleutdanning hos oss:

1. Du kommer raskt ut i jobb – fagskoleutdanning er ettertraktet
Fagskole gir en praktisk tilnærming til faget og yrket du utdanner deg til, noe som gir deg bedre forutsetninger for å sette deg raskt inn i arbeidsoppgavene. Dette gjør fagskoleutdannede svært attraktive i arbeidslivet.

2. Det du lærer, er det du vil praktisere i din fremtidige jobb
Målet med fagskoleutdanning, er at du skal få erfare hvordan faget fungerer i praksis. Mens høyskole- og universitetsstudier er bygget opp rundt en akademisk tradisjon, er fagskole i stor grad bygget på yrkesfeltets behov. Det du lærer, er det du vil praktisere i din fremtidige jobb. Du vil også få trening i å jobbe med oppgaver hentet fra virkelige yrkessituasjoner.

3. Du får studiepoeng
Fagskoleutdanning gir studiepoeng, noe som betyr at du kan bygge videre på fagskoleutdanningen din om du ønsker opptak på universitet eller høyskole senere i livet. Det er da institusjonen det søkes opptak til som gjør vurderinger for mulighet for fritak for fag og innpassing av din fagskoleutdanning.

4. Fagskoleutdanning på nett kan kombineres med «resten av livet».
For mange kan det virke utfordrende å kombinere jobb med studier. Nettopp derfor, er det stadig flere som velger å studere på nett. Nettstudier gir deg fleksibilitet til å studere når du vil, hvor du vil og det kan kombineres med jobb, reise og/eller familieliv. Det betyr at du kan leve livet ditt og samtidig studere alt fra hydraulikk til lønns- og personalfag, når det måtte passe inn i din hverdag og kalender.

5. Nettstudier gir deg gode egenskaper du kan sette på CV-en
Ved å gjennomføre en fagskoleutdanning på nett, kan du vise til noen ekstra gode egenskaper på CV-en din. Du får en digital kompetanse, og du viser at du har selvdisiplin, vilje og evne til å studere på egenhånd. Dette er viktige egenskaper som kommer godt med i arbeidslivet!

Kort oppsummert: Det mange gode grunner til å velge fagskoleutdanning, og om du tar studiene via nettstudier, trenger du ikke å vente med å begynne på studiene. Vi har studiestart hver dag – hele året og studiene kan kombineres med de andre tingene som tar tid og plass i livet ditt. Kom deg videre – begynn i dag!

Contacts


Subjects


NKI Nettstudier Nkinettstudier Fagskole Fagskoleutdanning