PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/felles-l%C3%B8sning-for-bedrften-21571

Felles løsning for bedrften

Press release august 24, 2015 Bedrift Strategi Ledelse

Faglig og kulturelt fordelaktig

Businessdk 620x400

En videreutdanning innen ledelse er det stor enighet om at er fordelaktig, både for lederne og de ansatte i bedriften. Gjennom lederutdanning vil man være bedre rustet til å takle de utfordringene som kommer, både med hensyn til personalsaker, strategiutvikling og omstilling.

Hos Probana vet vi gjennom erfaring at også er en fordel om flere ledere og medarbeidere fra samme bedrift eller organisasjon deltar på den samme videreutdannelsen. Etter deltagelse på kursdager, har man fått engasjement og er klar for å implementere og bruke den nye kunnskapen tilbake i bedriften. Det er dog lettere å skulle ta i bruk denne kunnskapen om man er flere som står sammen. Dersom flere fra samme bedrift har fått ny innsikt, vil de stå sterkere sammen. Hvis ikke kan man lett falle tilbake i gammelt spor og fortsette slik man alltid har gjort det. Organisasjonskulturkulturen til de fleste bedrifter er sterk, dermed også vanskelig å skulle forandre. For å skulle implementere en ny måte å arbeide på kan det derfor gagne bedriften å skulle gi flere den samme opplæringen. Om flere fra samme organisasjon deltar vil dette også være med på å styrke deres felles kultur. Les mer på probana.no.

Endre Sjøvold, som har forsket på teamutvikling i over 20 år, har gode tips om hvordan drive teambuilding. Han mener kommersielle former for teambuilding ofte virker mot sin hensikt. Å dra på klatretur er hyggelig nok, men det gjør ikke medarbeiderne dyktigere når de returnerer til arbeidet. Ved at et team har fokus på nyttige emner som de faktisk arbeider med, samt har mulighet for å samarbeide om mulige løsninger der, kan gi en større nytteverdi for bedriften.

Deltagelse fra samme virksomhet kan sikre et sterkt fundament for den senere oppgaveløsningen. Ikke bare får medarbeiderne de samme kompetansene, men kan også i det fremtidige arbeide styrke hverandre gjennom kunnskapsdeling og felles forståelse.

Mini MBA’en til Probana er med på å tilby nyttige verktøy til dagens ledere. Utdannelsen kan kombineres med jobb og tar under et år å fullføre. Pensum, som er delt opp i 6 moduler, og caseoppgaver er tilgjengelig på en online plattform. Det vil si at deltagerne kan arbeide sammen om de forskjellige temaene på agendaen, når de selv har tid til overs. Ved slutten av hver modul blir det avholdt et dagskurs med en spennende innleggsholder. Hør med oss om muligheter for din bedrift eller som privatperson. Les mer på probana.no.

Subjects


Bedrift Strategi Ledelse