PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/fagskoleutdanning-en-rask-vei-til-dr%C3%B8mmejobben-14548

Fagskoleutdanning – en rask vei til drømmejobben

Press release november 16, 2012 Education

Møt arbeidslivets økende etterspørsel på yrkeskompetanse med en kort, yrkesrettet fagskoleutdanning. På den måten kan du kan gå rett ut i arbeidslivet etter endt utdanning. Alle NKI Nettstudier sine fagskoleutdanninger er godkjent av Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT). Dette gir studentene rett til lån og stipend i Lånekassen.

Arbeidslivet etterspør høyere konkurranse
Arbeidslivet vil etterspørre høyere konkurranse i fremtiden og samfunnet har et økende behov for kortere og mer spesialisert yrkeskompetanse. Derfor må nye opplæringstilbud til de som utdanner seg, og til de som allerede er ute i arbeidslivet, kunne etablerers raskt. Her har fagskolene et stort potensial. Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger med varighet fra et halvt til to år. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet med én gang. NKI Nettstudier har lang erfaring med å utvikle fagskoleutdanninger, og tilbyr et bredt utvalg fagskolestudier.

Praktisk utdanning på høyere nivå
Fagskole er et relativt nytt begrep for mange. En fagskoleutdanning ligger på nivå mellom videregående skole og høgskole. Opptakskravene for fagskole er noe lavere enn for høgskole, og realkompetanse/arbeidserfaring vektlegges fremfor formell skolegang. 60 prosent av fagskolestudentene i Norge blir tatt opp på bakgrunn av yrkesfaglig kompetanse. Krav om godkjenning fra NOKUT gir likevel fagskole større faglig tyngde enn utdanning på lavere nivå. Dette sikrer deg kvalitet i utdanningen. En rekke fagskoleutdanninger gir også grunnlag for å kunne søke om mesterbrev.

I følge Kunnskapsforbundet er det i dag mange som begynner på høgskole og universitet uten å fullføre. En evaluering viste at 44 prosent av studentene ved ingeniørutdanningene ikke fullførte. Det er grunn til å tro at en del unge vil ha større utbytte av å velge en fagskoleutdanning som ligger tettere opp mot arbeidsfeltet enn mange typer høyere utdanning.

NKI Nettstudier er Nordens største nettskole, og tilbyr en rekke fagskoleutdanninger.

Om NKI Nettstudier
NKI ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største nettskole . I 2007 ble selskapet en del av utdanningsgruppen Anthon B Nilsen Utdanning AS (ABNU). ABNU er den ledende aktøren i Norge innenfor private høyskoler, fagskoler og nettstudier.

NKI Nettstudier satser hardt på å legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder i verdensklasse. NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud på fagskole-, høyskole- og universitetsnivå, og vi tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.

Contacts


Subjects


Education