PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/fagskolestudier-er-stadig-mer-attraktivt-15197

Fagskolestudier er stadig mer attraktivt

Press release februar 22, 2013 Education

Det gis nå tilbud om nærmere 1000 fagskoleutdanninger i Norge. Dette er en økning på 10 prosent siden 2011. Høsten 2012 var det 16 000 fagskolestudenter ved 115 fagskoler, 1000 flere studenter enn i 2011. Dette viser en fersk rapport om fagskolesektoren, utført av Kunnskapsdepartementet.

Fagskolen er en viktig del av utdanningstilbudet i Norge
Med 115 private- og offentlige fagskoler, med et bredt spekter av fagfelt, og nærmere 16 000 fagskolestudenter, er fagskolesektoren en betydelig del av det norske utdanningstilbudet. Kunnskapsdepartementet vil i 2013 arbeide med nye forskrifter og forslag til endring av fagskoleloven. Dette viser at fagskolene er et satsningsområde i Kunnskapsdepartementet.

Noen av hovedpunktene i undersøkelsen av fagskolesektoren viser at:

  • De mannlige fagskolestudentene er i overvekt med om lag 61 prosent; 39 prosent av fagskolestudentene er kvinner.
  • Om lag 65 prosent av de mannlige fagskolestudentene tar utdanning i naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, hvor de utgjør 95 prosent av studentmassen.
  • Kvinnelige fagskolestudenter er i flertall på humanistiske og estetiske fag, økonomiske og administrative fag, helse-, sosial- og idrettsfag og primærnæringsfag.
  • 56 prosent av fagskolestudentene er tatt opp på grunnlag av yrkesfaglig kompetanse, 30 prosent på grunnlag av generell studiekompetanse og 7 prosent på bakgrunn av realkompetanse.
  • Våren 2012 uteksaminerte fagskolene om lag 5 200 kandidater, hvorav 56 prosent menn og 44 prosent kvinner.

NKI Nettstudier - stor på fagskole
Med mer enn 900 fagskolestudenter, er NKI Nettstudier en av Norges størstefagskoler. Fagskole er et relativt nytt begrep for mange. Fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning med stor faglig tyngde. En fagskoleutdanning ligger på nivå  over videregående skole.. Opptakskravene for fagskole er fullført videregående skole eller relevant  realkompetanse/arbeidserfaring. Med krav om godkjenning fra NOKUT løftes  fagskole opp til å gi stor faglig tyngde.

–Fagskole er en viktig del av det norske utdanningstilbudet, og kvalifiserer for et yrke du umiddelbart kan gå ut og praktisere, sier Wenche Halvorsen, administrerende direktør ved NKI Nettstudier.

NKI Nettstudier tilbyr et stort utvalg fagskolestudier, og alle fagskoleutdanningene er godkjent av NOKUT. Dette gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Om NKI Nettstudier
NKI ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største nettskole . I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kursvirksomhet. . NKI Nettstudier satser hardt på å legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder i verdensklasse. 

NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud på fagskole-, høyskole- og universitetsnivå, og  tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.

Contacts


Subjects


Education