PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/fagskole-utdanning-for-fremtiden-24141

Fagskole – utdanning for fremtiden

Press release november 28, 2017 Fagskole Nettstudier Fagskoleutdanning Nki nettstudier

Norske fagskoler har fått et solid løft det siste året, og seiler nå opp som et fullgodt alternativ til tradisjonell utdanning. Med fagskole får du spisset fagkompetanse og kan komme deg raskt ut i arbeidslivet uten å tilbringe mange år på skolebenken.

Høyere yrkesfaglig utdanning
I august 2017 slapp NHO en rapport som viser at det er et stort udekket behov for fagskoleutdannede i NHOs medlemsbedrifter. Signalene fra de andre arbeidslivsorganisasjonene sier det samme. Norge trenger flere fagskoleutdannede. Av de som har tatt en fagskoleutdanning innen naturvitenskapelige eller tekniske fag, håndverksfag eller helsefag, er mer enn 80 % i jobb ett år etter fullført utdanning.

For dem som synes det er fristende å komme ut i en praktisk jobb tidlig i voksenlivet, kan fagskole være et godt alternativ til høyskole og universitet. Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning som bygger på videregående skole, du må altså normalt ha fullført videregående skole før du kan søke på et fagskolestudium.

Om du mangler videregående, men har jobbet i mange år i en relevant bransje, kan du likevel søke og bli vurdert på grunnlag av realkompetanse. Fagskole er ikke bare for ungdom på vei ut i arbeidslivet, mange velger å sette seg på skolebenken i voksen alder for å få formell kompetanse innen et fagfelt de allerede har jobbet med i noen år.

Kvalitetssikret utdanning basert på yrkesfeltets behov
Mens høyskole- og universitetsstudier er bygget opp omkring en akademisk tradisjon, er fagskole i stor grad bygget etter behov i bransjen. Det du lærer på fagskoleutdanningen, er det du vil ha bruk for i det bestemte yrket du vil inn i. Derfor er alle fagskoleutdanninger utformet i samarbeid med aktører innen yrkesfeltet, og godkjent av NOKUT, et statlig direktorat som stiller strenge krav til kvalitet i utdanningen. Alle kan tilby ulike yrkesrettede kurs, men en fagskoleutdanning er alltid kvalitetssikret av NOKUT.

Om fagskolen er en videreutdanning innen en profesjon basert på fagbrev, kreves det gjerne at du har det relevante fagbrevet for å bli tatt opp på studiet. Et fagskolestudium skal bygge på videregåendepensumet, ikke gjenta det. NKI tilbyr for eksempel en rekke fagskolestudier i helsefag som er spesialiseringer for helsefagarbeidere. For å bli tatt opp på et slikt studium, må du ha fagbrev som helsefagarbeider.

Fagskole gir studiepoeng
I mai 2017 vedtok Stortinget i en stortingsmelding at fagskole etter hvert skal gi studiepoeng. Det betyr at det i fremtiden skal bli mulig å bygge videre på en fagskoleutdanning dersom du senere har lyst til å fortsette å studere ved høyskole og universitet. Dermed er fagskolen ikke bare en komplett utdannelse som kvalifiserer deg til et yrke, men et mulig springbrett for videre utdannelse. – Dette er et kjempeløft for fagskolene og vil gjøre fagskolestudier enda mer attraktivt i fremtiden, sier Wenche Halvorsen, administrerende direktør ved NKI Nettstudier. – Ved å ta fagskolestudiene via nettstudier, har du mulighet til å kombinere studier med jobb og andre forpliktelser, avslutter hun. NKI tilbyr i dag 19 ulike fagskoleutdanninger, noe som gjør oss til Norges største fagskole på nett.

Om NKI Nettstudier
NKI Nettstudier ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største fagskole på nett. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kurs. NKI har årlig rundt 10 000 studenter og tilbyr mer enn 330 studiemuligheter innen de fleste fagområder. NKI er levende opptatt av god nettpedagogikk og jobber kontinuerlig med tilrettelegging av best mulig fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder.

Contacts


Subjects


Fagskole Nettstudier Fagskoleutdanning Nki nettstudier