PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/fagskole-ettertraktet-kompetanse-i-arbeidslivet-22256

Fagskole – ettertraktet kompetanse i arbeidslivet

Press release februar 18, 2016 NKI Nki nettstudier

Fagskoleutdanning blir stadig mer ettertraktet i arbeidslivet. Nå mener NHO at god tilgang på personer med kompetanse fra fagskole, vil ha stor betydning for Norges fremtidige verdiskapning og velferd.

Etterspurt i arbeidslivet
Fagskole er en kort og yrkesrettet utdanning med stor faglig tyngde som ligger på nivå mellom videregående skole og høgskole. Opptakskravene for fagskole er noe lavere enn for høgskole, og det vektlegges realkompetanse/arbeidserfaring fremfor formell skolegang. Med krav om godkjenning fra NOKUT, løftes likevel fagskole opp til å gi større faglig tyngde enn utdanning på lavere nivå. Personer med fagskoleutdanning er en svært etterspurt ressurs i arbeidslivet. I følge NHOs kompetansebarometer for 2016, meldte NHOs medlemsbedrifter at over halvparten vil ha behov for å rekruttere personale med fagskoleutdanning de neste fem årene. 

Økt behov for fagskole
Økte krav til omstillinger og etter- og videreutdanning, gjør at fagskolen vil komme enda mer til sin rett i fremtiden. I dag er det ca. 16 000 fagskolestudenter i Norge. Det utgjør kun seks prosent av Norges totale studentmasse. NHO mener dette er altfor få i forhold til behovet i arbeidslivet. Fagskoletilbudet bør derfor bygges ut, både i omfang og bredde. Tall fra Statistisk sentralbyrå, antyder at det kan bli et stort underskudd av arbeidstagere med kort, yrkesrettet utdanning og personer med fagbrev frem mot 2030. NHO mener at god tilgang på personer med kompetanse fra fagskole, vil ha stor betydning for Norges fremtidige verdiskapning og velferd. 

NKI Nettstudier er Norges største fagskole på nett. Vi tilbyr et bredt utvalg fagskoleutdanninger som gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. –Fagskolesektoren er en stadig viktigere del av det norske utdanningstilbudet, og vi er stolte av det brede tilbudet vi kan tilby våre fagskolestudenter, sier Wenche Halvorsen, Administrerende direktør hos NKI Nettstudier. 

Kilder: NHO og SSB

Om NKI Nettstudier
NKI Nettstudier ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største nettskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kursvirksomhet. NKI Nettstudier satser hardt på å legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder i verdensklasse.

NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud på fagskole-, høyskole- og universitetsnivå, og tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.

Følg oss i sosiale medier:

NKI blogg
NKI på Facebook
NKI på Google+

Contacts


Subjects


NKI Nki nettstudier