PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/fagskole-b%C3%B8r-likestilles-med-universitet-21550

Fagskole bør likestilles med universitet

Press release august 18, 2015

Gjennom å likestille utdanning ved fagskole med utdanning ved høgskole/universitet, vil fagskoleutdanning få høyere status og bli mer kjent.

Høyere status for fagskole
Fagskolene vil få høyere status og bli bedre kjent ved at man likestiller utdanning fra fagskole med utdanning ved høgskole/universitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i et nytt forslag. Norge har i dag mer enn 100 fagskoler med til sammen over 16.000 studenter, men yrkesrettet utdanning er ikke godt nok kjent blant folk flest, mener Isaksen. Fagskoleutdanning har et omfang på et halvt til to studieår og er på nivået etter videregående opplæring. Dette er altså et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Fagskole er et spennende tilbud som skal gi en yrkesrettet kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Du lærer å kombinere teori og praksis ved å arbeide med virkelighetsnære oppgaver. Opptakskravene for fagskole er noe lavere enn for høgskole, og det vektlegges realkompetanse/arbeidserfaring fremfor formell skolegang. Isaksen mener det er viktig å gi fagskolene en mye større plass i utdanningssystemet. Gjennom å gi studenter ved fagskolene samme plikter og rettigheter som andre studenter, vil fagskolene få en høyere status enn de har i dag.

Fagskole hos NKI Nettstudier
Med mer enn 900 fagskolestudenter, er NKI Nettstudier Norges største fagskole.
- For NKI Nettstudier er fagskole et svært viktig satsningsområde, og vi er stolte av å kunne si at vi er den leverandøren som kan tilby flest fagskoler på nett, sier Wenche Halvorsen, Administrerende Direktør i NKI Nettstudier. – Vi tror at fleksibiliteten som nettstudier åpner opp for, gjør at mange flere får mulighet til å få seg en utdanning som åpner opp for nye jobbmuligheter, avslutter hun.

Om NKI Nettstudier
NKI ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største fagskoleskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kursvirksomhet. NKI Nettstudier satser hardt på å legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder i verdensklasse. 

NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud på fagskole-, høyskole- og universitetsnivå, og tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner. Følg NKI på blogg, Facebook og Google+

Contacts