PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/fabian-stang-til-kamp-mot-jobb-depresjonene-13217

Fabian Stang til kamp mot jobb-depresjonene

Press release mars 13, 2012 Public

Fabian Stang er hovedtaler på konferansen ”Angst, depresjon og rusmisbruk i arbeidslivet”. Undersøkelser viser at nesten hver tredje arbeidstaker har opplevd å ha psykiske helseproblemer på arbeidet

Confex logo

Kurs og konferanse-utvikleren Confex har i flere år arbeidet med tematikk rundt stress og psykiske lidelser på arbeidsplassen, og de opplever en økende etterspørsel etter dypere kunnskap om emnet. Derfor har de nå utviklet konferansen ”Angst, depresjon og rusmisbruk i arbeidslivet der Fabian Stang er en av talerne.

- Det er mange arbeidstakere som selv tar ansvar og går på kurs i stressmestring, og samtidig tar flere og flere personalansvarlige og HR-avdelinger sin rolle på alvor, forteller Therese Sørensen i Confex.

- Arbeidsgivere er blitt mer bevisste på ansvaret de har - både for å kunne regelverket og for å forebygge og fange opp ansatte i vanskelige situasjoner. Alle har tøffe tider fra tid til annen – for noen slår det ut i angst, for andre i rusmisbruk og kombinasjoner av dette er også veldig vanlig.

Fabian Stang forteller sin egen historie om angst

Oslos ordfører fikk for 12 år siden diagnosen ”unipolar depresjon” og i den perioden så han selv hvor vanskelig det er å bli tatt på alvor som psykisk lidende. På konferansen 25. og 26. april vil Fabian Stang fortelle hvordan han opplevde det, og gi råd om hvordan arbeidsgivere og kollegaer kan forholde seg til depresjoner hos ansatte.

 - Det er utrolig flott at ordføreren snakker så åpent om et emne som for mange er tabu. Han vil hjelpe mange som ikke har de forutsetningene som han kanskje har, og det fortjener han virkelig honnør for, avslutter Sørensen.

Om konferansen

Angst, depresjon og rusmisbruk i arbeidslivet” er en konferanse rettet mot HR-avdelinger og personalansvarlige. Den er utviklet gjennom research i målgruppen og tar for seg praktiske emner som hvordan en forebygger, hvordan organisasjonen kan rustes for å takle problemet, hvordan en oppdager symptomer på angsten/rusmisbruket, de juridiske sidene ved rus og depresjoner på arbeidsplassen og ikke minst hvordan en tar vare på individene som er rammet.

Om Confex

Confex er et norsk selskap dannet i 1997. I dag heter konsernselskapet Confex Group AS, med datterselskap i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Confex er Skandinavias ledende utvikler og leverandør av åpne kurs og konferanser til arbeidslivet.  De har blant annet en svært populær serie kurs i Excel.

Confex har ingen tilknytning til bestemte organisasjoner eller sammenslutninger.

Contacts


Subjects


Public