PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/f%C3%A5-sykefrav%C3%A6ret-ned-og-arbeidsgleden-opp-21578

Få sykefraværet ned og arbeidsgleden opp

Press release august 26, 2015 Arbeidsmiljø Arbeidsplass Ledelse Mini MBA

God ledelse er nøkkelen

PROBANA Mini MBA Berlinkse

Flere undersøkelser viser, at arbeidsgleden kan kobles direkte sammen med en virksomhets økonomiske gevinst. Derfor er det nødvendig at løfte kvaliteten og styrke ledelsen i Norge. Det er aldeles avgjørende, at det blir tatt noen konkrete initiativer. Mennesker motiveres forskjellig og det vil derfor ikke alltid være lett å få fram arbeidsgleden hos dine medarbeidere. Den måten man selv blir motivert på er ikke nødvendigvis den måten dine medarbeidere finner motivasjonen på.

Mange sjefer evner simpelthen ikke å skape rammene for at den enkelte medarbeider er tilfreds og realiserer sitt personlige potensiale. Alt for mange ledere er ikke utdannet til å være leder. Det må gjerne være gøy å arbeide og samarbeidet mellom kollegaer blir bedre hvis de ser hverandre som venner. Trygge omgivelser og et resultatorientert miljø, hvor man får anerkjennelse når man lykkes, er viktige ingredienser.

Ledere skal ikke bidra til arbeidsgleden for idealismens og de ansattes blå øynes skyld. De skal derimot gjøre det fordi det er god business, da alle undersøkelser viser at glade ansatte er mer produktive, innovative og servicemindede. Du bruker en stor del av ditt voksne liv på at jobb, så det har stor betydning for hverdagen at du er glad i din jobb.

En arbeidsplass kan godt være velfungerende, selv om et par medarbeidere ikke er 100 % fornøyd, men hvis lederen er uengasjert, er det et problem for virksomheten. God ledelse er avgjørende for virksomhetens vekst og attraksjon som arbeidsplass. Som mennesker tiltrekkes vi av gode ledere, som klarer å motivere, utvikle og samle. Det motsatte er tilfellet med dårlige ledere, som ikke klarer nettopp ledelse. Som mennesker søker vi helst vekk fra disse. Det er med andre ord essensielt at virksomheter skaper gode ledere.

Utviklingen av virksomhetens ledere - og dermed også virksomheten selv - krever kontinuerlig ny inspirasjon, kunnskap og konkrete verktøy. Det leverer Probanas internasjonale Mini MBA, som har blitt en ettertraktet lederutdannelse hos mange ledere i offentlige og private bedrifter. Les mer på probana.no.

Der er vekst i samfunnet. Det betyder blant annet at flere både små, mellomstore og store virksomheter øker ansettelsen av nye medarbeidere på alle nivåer. Etterspørselen etter de skarpeste hjernene stiger – og som en naturlig konsekvens av det blir medarbeidere på alle nivåer mer krevende. Ledere vil etterutdannes for å nå nye høyder, samtidig som medarbeiderne vil arbeide under dyktig ledelse. Ellers banker de på hos bedriften ved siden av. God ledelse er dermed ikke utelukkende avgjørende for virksomhetens bunnlinje, men i høy grad også for å være i stand til å fastholde og tiltrekke dyktige medarbeidere. For å oppnå langvarig fremdrift så bør selv dyktige ledere bli enda dyktigere, gjennom unik inspirasjon, nye verktøy og personlig utvikling. Lederutdannelsen bringer ikke alene den enkelte leder fremad, men sikrer også at virksomheten følger med og kan klare de utfordringene som hele tiden dukker opp og stiller nye krav hele veien ned og opp gjennom virksomheten og ut i alle ledd rundt om virksomheten. Mini MBA’en er på den måten både en styrkelse av den enkelte leders karriere, men tilfører samtidig virksomheten bedre resultater gjennom lederens utvikling. Les med på probana.no.

Det er avgjørende at ledere blir utdannet tidssvarende og kan bruke den nye kunnskapen og verktøyene konkret i hverdagen, allerede i løpet av utdannelsesforløpet. Hos Probana legger vi stor vekt på dette, noe som også avspeiler seg i de modulene som er en fast del av vår Mini MBA. Her har vi både fokus på de «harde» og de «myke» ledelsesverktøyene, samt på at de redskapene vi underviser i kan anvendes konkret i ledernes daglige ledelsesarbeid. Et eksempel er modulen Personalledelse og psykologi,som ikke bare gir verktøy til den daglige personalledelse og utvikling, men også til kommunikasjon, konflikthåndtering og personlig utvikling. Disse verktøyene er helt avgjørende for å kunne håndtere all ledelse – herunder også de mer «harde» disipliner som strategi og forretningsutvikling, som er en annet modul i Probanas Mini MBA. Les mer på probana.no.

Karriere, familie og utdannelse på én gang

Å ha en travel lederjobb og samtidig ha et aktivt privatliv til å henge sammen kan være en utfordring for de fleste ledere. Om man på toppen av det skal ta e lederutdannelse kan det være vanskelig å få endene til å møtes. Probana har derfor utviklet en helt særlig utdannelsesform, som primært består av en e-lærings plattform hvor undervisningsmaterialet er lett å gå til, det er lett å få et overblikk over pensum, det er hjelp til å holde fokus og dermed sikre, at utdannelsens mål nås. Den har vi utviklet fordi vi tar ledernes og virksomhetenes hverdag alvorlig. Vi anerkjenner at hverdagen er travel og uforutsigbar, derfor skal undervisningen kunne foregå når det passer den enkelte leder. Ikke når det passer oss. Les mer på probana.no.

Inspirasjon fra toppledere på øverste hylle

E-læringsplattformen kombinerer vi alltid med tettpakkede kursdager, hvor lederne både får et sterkt nettverk med andre ledere og blir undervist av noen av landets mest kompetente undervisere. Dette krydrer vi med en rekke av eksklusive gjesteinnlegg i løpet av et Mini MBA forløp. Her får lederne inspirasjon fra toppsjefer med rik erfaring som de ønsker å dele.

Den sterke plattformen, de konkrete redskapene og den kompetente undervisning har medført at Probanas Mini MBA nå har blitt anerkjent som en internasjonal lederutdannelse. Hver måned har vi deltagere på Mini MBA’en i København, Århus, Ålborg, Odense, Nuuk, Thorshavn, Oslo, Stavanger, Bergen, Stockholm, Malmø, Gøteborg, Helsinki, Berlin, Hamburg, Frankfurt, London og Dubai. Ved at ta en Mini-MBA blir man derfor som leder en del av et sterkt nettverk. Bli med og gi deg selv og din bedrift et løft. Les mer på probana.no.

Subjects


Arbeidsmiljø Arbeidsplass Ledelse Mini MBA