PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/f%C3%A5-studiene-finansiert-av-helsedirektoratet-23908

Få studiene finansiert av Helsedirektoratet

Press release september 5, 2017 Nki nettstudier Helsefagskole Fagskole NKI Fagskole innen helse

Norge har et stadig økende behov for flere helsefagutdannede. For å bidra til å dekke etterspørselen, dekker fylkeskommunene studieavgiften for kvalifiserte søkere.

Fagskole innen helse
Fagskoleutdanning har et omfang på et halvt - til to studieår, og er på nivå etter videregående opplæring, og er et fullgodt alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Fagskoleutdanning gir yrkesrettet kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og i opptakskravene vektlegges realkompetanse/arbeidserfaring på lik linje formell skolegang. 

Fagskole bidrar til å heve det formelle utdanningsnivået i helsesektoren, og kan gi høyere lønn og bidra til bedre stillingsbrøker for ansatte i deltidsstillinger. De fagskolene NKI tilbyr innen helsefag, representerer en ettertraktet spisskompetanse og er et direkte kompetansehevende tiltak. - Det å velge å ta en utdanning innen helse- og omsorgssektoren vil by på mange ulike, men spennende utfordringer! En dag er ikke lik en annen og du blir aldri arbeidsledig, sier Vibeke Elsmark, Fagsjef nett-lærer innen Helsefag ved NKI Nettstudier.

NKI Nettstudier tilbyr godkjente fagskoleutdanninger innen:

- Disse studiene er aktuelle for omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, personer med fagbrev i helsefag fra videregående skole og ufaglærte som har realkompetanse, sier Wenche Halvorsen, administrerende direktør hos NKI Nettstudier. - Ved å ta utdanningen via nettstudier i kombinasjon med praksis på egen arbeidsplass, kan du ta en fullstendig fagskoleutdanning uten å måtte ta permisjon fra jobben, fortsetter hun.

Studier finansiert av Helsedirektoratet
Kvalifiserte studenter kan få studieavgiften dekket av Helsedirektoratet. Alle søkere må selv sørge for å sende inn relevant dokumentasjon, i tillegg til søknad. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig, og når disse tildeles. NKI har løpende kontakt med fylkeskommunene om tildeling av plasser.

Er du kvalifisert til å få studiene dekket av Helsedirektoratet, har du ingen tid å miste om du vil være med i årets opptak. Årets opptak avsluttes 1. oktober, og  her ser du hvor mange plasser som er ledig i din fylkeskommune.

Om NKI Nettstudier
NKI Nettstudier ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største fagskole på nett. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kurs. NKI har årlig rundt 10 000 studenter og tilbyr mer enn 330 studiemuligheter innen de fleste fagområder. NKI er levende opptatt av god nettpedagogikk og jobber kontinuerlig med tilrettelegging av best mulig fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder.

Contacts


Subjects


Nki nettstudier Helsefagskole Fagskole NKI Fagskole innen helse