PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/f%C3%A5-ned-sykefrav%C3%A6ret-med-hms-kurs-19959

Få ned sykefraværet med HMS-kurs

Press release mars 10, 2015 Nki nettstudier Hms Nettstudier Hms-kurs Kurs NKI

Sykefravær er påkjenning og potensielt stor utgiftspost for arbeidsgivere. Ifølge tall fra NHO, kostet en ukes sykefravær omlag 14600,- i 2014. Det er med andre ord mye å spare på å få ned sykefraværet, og undersøkelser viser at innføring av systematisk HMS-arbeid er et effektivt tiltak.

Systematisk HMS-arbeid
Sykefravær i bedriften er en potensielt stor utgiftspost, og Ifølge tall fra NHO, kostet en ukes sykefravær omlag 14600,- i 2014. Kostnadene vil variere avhengig av faktorer som fleksibilitet i organisasjonen, hvorvidt andre arbeidstakere
kan overta arbeidsoppgavene til den sykmeldte, muligheter for vikarer ved
lengre fravær, den enkelte sykmeldtes funksjon, bransje og
lønnsnivå og forhold i arbeidsmarkedet.

De store utgiftene i forbindelse med sykefravær, gjør det nødvendig å igangsette tiltak for å holde sykefraværet nede. Systematisk HMS-arbeid bidrar til lønnsomhet og styrker bedriftens omdømme. Det er også viktig for et godt arbeidsmiljø, og et godt arbeidsmiljø er med på å få ned sykefravær på arbeidsplassen. Arbeidsgivere skal ha kunnskap om hvilke krav som gjelder for å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet. De skal også ha kunnskap om hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø, og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i HMS(Helse, miljø og sikkerhet). Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

HMS-kurs
NKI Nettstudier tilbyr fire forskjellige HMS-kurs. Kursene tas som nettstudier, og kan kombineres med jobb og familieliv. Her lærer man blant annet om administrative verktøy som internkontroll. Internkontroll skal sikre at målsetninger for helse-, miljø- og sikkerhetskrav følges opp på linje med økonomiske og tekniske krav. - Det er nødvendig å erkjenne at beredskaps- og sikkerhetsarbeid er god bedriftsøkonomi, sier Wenche Halvorsen, Administrerende direktør hos NKI Nettstudier. -Erfaringer viser at dette er en avgjørende faktor i en bedrifts utvikling og konkurranseevne, fortsetter hun.

HMS-kurs anbefales for verneombud, arbeidsgivere, daglige ledere og arbeidsledere.
Kursene er også tilpasset forskjellige bransjer.

Kilde: Tall hentet fra NHO


Om NKI Nettstudier

NKI Nettstudier ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største nettskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kursvirksomhet. NKI Nettstudier satser hardt på å legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder i verdensklasse. 

NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud på fagskole-, høyskole- og universitetsnivå, og tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner. Følg NKI Nettstudier på blogg, Facebook og Google+!

Contacts


Subjects


Nki nettstudier Hms Nettstudier Hms-kurs Kurs NKI