PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/er-synet-ditt-en-hindring-i-h%C3%B8stm%C3%B8rket-21898

Er synet ditt en hindring i høstmørket?

Pressemelding november 9, 2015

Mange bilister på norske veier kjører med for dårlige syn eller briller som ikke er riktig tilpasset sitt syn. Dette utgjør en potensiell stor fare på våte og høstmørke veier.

Sørg for å ha tilstrekkelig synskorrigering før du begir deg ut på veien i høstmørket
Nå på høsten er det mørkt både når man kjører til- og fra jobb. Mørke kombinert med våte og glatte veier gjør kjøreforholdene vanskelige. Dette gjør det ekstra viktig at man kjører med briller som gir optimal synskorrigering. Mørke og dårlig sikt er en ekstra utfordring for øynene. Ifølge tall fra Norges Optikerforbund, er det så mange som 80 000 norske bilister som kjører med ferdigbriller. Ferdigbriller er ikke egnet til bilkjøring, fordi de ikke er tilpasset synet til den enkelte. Derfor er det mange synskorrigeringer man ikke får når man kjøper ferdigbriller, blant annet korrigering for skjeve hornhinner, forskjellig styrke på glassene osv. I tillegg til at ferdigbriller ikke er individuelt tilpasset, er det også mange som kjører med dårligere syn enn de tror de har, fordi de kjøper ferdigbriller uten å ta en

 

Kontakter