PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/energiske-medarbeidere-skaper-forandring-i-hverdagen-19133

Energiske medarbeidere skaper forandring i hverdagen

Press release oktober 21, 2014 Utvikling Toppledelse Mini MBA Videreutdanning Strategi Kursforløp Hjemmeeksamen Probana E-learning Etterutdanning

Hvis man ønsker å operere som førende virksomhet innenfor sitt felt, krever det fokus på hvordan ledelse samt organisatorisk atferd kan bidra med å frigjøre energi, da det øker medarbeideres handling og effektivitet.

Shutterstock 93221476

Dette skyldes at de menneskelige faktorer i dag anerkjennes som et altavgjørende element for virksomheters fremgang, hvilket tidligere har vært relatert til organisasjoners produksjon og prosesser. Således finnes det nødvendig for landets ledere å utvikle evnen til å engasjere sine medarbeidere og skape energi i hverdagen. Nedenfor finner du midler til hvordan du som leder gjør dette best.

Kommuniser, kommuniser, kommuniser

Kommuniser profesjonelt, tydelig og ofte. Som medarbeider forventer man tydelig konstruktiv feedback for sitt arbeid. På denne måten læres hvilke tilganger og arbeidsmetoder som fungerer, og hvilke som ikke gjør det. Benytt derfor kommunikasjon som et verktøy, som inspirerer og motiverer den enkelte, samt som et verktøy som løser utfordringer i hverdagen ved å diskutere problemene i stedet for å la dem ligge.

Etabler et fellesskap

Ved å føle seg som en del av et fellesskap, dannes følelsen av trygghet. Denne følelsen er essensiell for alle medarbeidere, da den skaper grobunn for lojalitet og samarbeid i en gruppe. Når man føler seg som en del av en gruppe, blir det tydelig for den enkelte hvordan den personlige innsats påvirker gruppens endelige resultater, hvilket naturlig øker medarbeiderens aktivitet og engasjement i oppgaven. Således styrkes medarbeidernes lyst til å levere resultater, da de ønsker å være en del av gruppens og organisasjonens suksess.

Sett høy standard

Ved å fremlegge høye standarder for generelle arbeidsoppgaver i organisasjonen, skapes en motivasjon for å nå disse standarder. Hvis de til tider ikke nås, er det behov for et tett samarbeid med medarbeideren, for sammen å finne den riktige vei til målet. På denne måten lærer man medarbeiderens motivasjonsfaktorer å kjenne, samt hva som skaper energi i vedkommendes hverdag. Derfor blir lederen oppmerksom på hvilke redskaper og oppgaver som passer medarbeideren best mulig. La dem også vite hvor mye deres innsats er verdsatt, og hvordan den styrker organisasjonen, da det skaper engasjement å kjenne utfallet av arbeidet sitt.

Ledelse er et komplekst fenomen og det skjer hele tiden nye tiltak på ledelsesfronten. Nye teorier utvikles, flere verktøy benyttes til å overkomme hverdagens utfordringer, flere eksempler på god ledelse kommer frem i dagens lys m.v. Med en Mini MBA fra PROBANA har du muligheten for å holde deg oppdatert innenfor de nyeste teoriene og trendene innenfor ledelse. Teoriene blir servert i en anvendelig form, og det er hele utdannelsen igjennom fokus på at du skal kunne benytte de ofte komplekse teoriene i en praktisk hverdag. Les mer om utdannelsen her.

Subjects


Utvikling Toppledelse Mini MBA Videreutdanning Strategi Kursforløp Hjemmeeksamen Probana E-learning Etterutdanning