PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/en-topplederutdannelse-trenger-ikke-%C3%A5-koste-deg-familielivet-og-et-halvt-%C3%A5rs-frav%C3%A6r-23245

En topplederutdannelse trenger ikke å koste deg familielivet og et halvt års fravær

Press release desember 7, 2016 Probana Suksess Vekst Ledelse Mini MBA Kurs Fritid Kompetanse

Du kjenner kanskje dilemmaet? Du vil gjerne være en bedre leder og etterutdanne deg, men en tidkrevende MBA til flere hundretusen kroner er uforenelig med både jobb og familie. Du kan ikke belaste virksomheten med fravær over lengre perioder. Hjemme kan du heller ikke trekke mer fra familiens konto. Du kan ikke avlyse skituren for å innta skolebenken og jakte dine lederambisjoner.

Createsend3

Hos PROBANA har vi skåret utdannelsene inn til benet, både når det gjelder pensum, økonomi og tidsbruk. Borte er tanken om teori for teoriens skyld. Borte er tanken om at du skal sitte på skolebenken onsdag kveld i flere år. I stedet tilbyr vi e-læring, komprimerte tekster og en prispolitikk som ikke belaster virksomhetens økonomi. Les med på: http://probana.no

Vår Mini MBA er et unikt kursforløp for norske ledere. Hvor vi har valgt de dyktigste underviserne fra landets høyere utdannelsesinstitusjoner og langtidsvarende utdannelser innen ledelse. Underviserne er med på å bestemme pensum, hvor vi har plukket ut kjente og ledende teorier og verktøy innen ledelse. Som er skrevet om til et forståelig språk som ikke er for tungt eller teoretisk.   

På vår undervisningsliste står landets dyktigste forretningsfolk, professorer, konsulenter, advokater, HR-sjefer, direktører, økonomer, kommunikasjonsekspert m.fl. Underviserne har flere års erfaring fra arbeidslivet og de emnene de underviser i. Det er dette som gjør vår Mini MBA så effektiv, fordi den kan brukes i praksis. Les mer på http://www.probana.no 

Mini MBAen er preget av moderne fag som kommunikasjon og psykologi. Alle våre undervisere er valgt ut fra idealet om at lederutdannelse i dag ikke bør være hva den var for tjue år siden. De fleste ledere i dag har et stort teoretisk fundament når det gjelder økonomi, strategi og ledelse. Derfor etterspør de ikke alene kunnskap på disse feltene, men også redskaper som gavner dem i deres daglige ledelse. Psykologi er relevant og nyttig når det kommer til medarbeiderledelse, men også utvikling og forhandling. Verktøy innen kommunikasjon, konflikthåndtering og personlig utvikling er på sin side med på å gi fokus og styrke i det personlige lederskapet, som er forutsetningen for all annen ledelse. 

På vår Mini MBA har vi deltakere fra ulike bransjer over hele landet. Deltakerne kommer både fra den offentlige og den private sektoren. Kurset retter seg først og fremst mot mellomledere, ledere, direktører, avdelingsansvarlige og konsulenter som ønsker å friske opp sin kompetanse eller erverve seg ny kompetanse om ledelse. Kurset er imidlertid også rettet mot personer som ønsker å tre inn i en lederstilling og søker å styrke sin kompetanse innen ledelsesfeltet.

Mini MBAen er et deltidsstudie basert på e-læring kombinert med kursdager. Kursforløpet har en varighet på 8-10 måneder og består av 6 moduler. Pensum består samlet av ca. 700 sider, hvor tidsforbruk per måned er beregnet til ca. 20-25 timer + kursdagen tilhørende hver modul.

Vi tar utgangspunkt i arbeidslivets virkelighet. Vår undervisning er en kombinasjon av egne forberedelser i form av selvstudie og en intensiv kursdag etter hver modul. På kursdagen står deltakerne ansikt til ansikt med hverandre, noe som gir god mulighet for nettverksbygging og dialog med underviseren.

Det er på grunn av dette at Probana gjennom de siste 20 årene har utviklet seg til å være landets største private tilbyder av lederutdannelse til erfarne ledere. Vår lederutdannelse er ikke et flerårig prosjekt til en kvart million kroner- den er et effektiv, målrettet og presist kursforløp som gir praktiske redskaper så den enkelte leder blir bedre til alt fra å håndtere vanskelige medarbeidere som er utilfredshet med egen karriere til optimering av arbeidet og organisasjonen som kan sikre virksomheten større overskudd.   

Det er nettopp den presise, effektive og målrettede kursforløpet som har fått mer enn 400 ledere fra en rekke av Norges største og mest anerkjente virksomheter til å velge Probanas Mini MBA når de skal gi deres ledere et løft. Les mer på http://www.minimba.no 

E-læringen sikrer deg tilgang til den grunnleggende kunnskapen du skal ha på plass innen du møter opp på kursdagen. Noe som er genialt fordi du selv kan selektere og gå i dybden med de områdene du har behov og interesse for. Det som er bra er at du også uansett om du er ute og reiser, på hytta, på kontoret eller sitter å venter på et møte, kan du logge deg inn på utdannelsesplattformen. Det betyr at du kan lese hvor du vil og når du vil.  

Gjennom vårt e-læringsprogram får du kunnskapen du behøver for å kunne være forberedt til kursdagen, hvor fokuset ligger på tempo. Læring og utvikling av din kompetanse. Dermed kan våre undervisere bruke tid på annet enn teori. Det fører til at undervisningen på kursdagen blir intens og gir et stort utbytte. Hos Probana kan du få en utdannelse som flytter deg og din kompetanse i et intenst forløp som stiller krav til egen disiplin og ambisjoner.  

Hos PROBANA utdanner vi morgendagens ledere. 

Subjects


Probana Suksess Vekst Ledelse Mini MBA Kurs Fritid Kompetanse