PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/en-toppkarriere-krever-en-fleksibel-videreutdannelse-21608

En toppkarriere krever en fleksibel videreutdannelse

Press release september 8, 2015 Ledelse Talent management Videreutdanning

Ta en videreutdannelse sammen med andre ambisiøse ledere!

Probana Mini MBA strategier

Bedriftens talenter kan være dyktige, men hvis ikke de ledes med både hjerne og hjerte så kan talentet ikke foldes ut til gavn for talentet selv, bedriften og samfunnet. Uansett hvor på karrierestigen man er, så er det derfor helt avgjørende at det er knivskarpe ledere, som både kan motivere, utvikle, samle og skape retning. Og hvor lærer man å bli en god leder? Landets høyere læringsanstalter gir oss teori, på arbeidsplassen henter vi erfaringen – både den gode og den mindre gode. Men det er først som moden bedriftskvinne, eller mann, at man for alvor kan blomstre som leder. På det tidspunktet i livet hvor modenheten er skapt gjennom beinhardt arbeide og konkret erfaring, er det de færreste mennesker som har tid til videreutdanne seg midt i arbeidstiden sammen med typisk yngre generasjoner, det er et helt annet sted i livet – og på karrierestigen. Det er på det tidspunktet i livet, at vi som arbeidende mennesker med familie, venner og fritidsinteresser har behov for full fleksibilitet. Men det betyr ikke at mennesker på det tidspunktet i livet ikke kan og skal videreutdanne seg. For som nevnt, det et faktum at utviklingen av bedriftens ledere - og dermed også bedriftens selv - krever kontinuerlig ny inspirasjon, kunnskap og konkrete verktøy. Det leverer Probanas internasjonale Mini MBA, som har blitt en ettertraktet videreutdannelse hos mange ledere i både offentlige og private bedrifter.

Full fleksibilitet i 2015

Alle kjenner til dagens utfordringer med korte deadlines, barn som skal hentes, stadig stigende krav og en omskiftelig arbeidsdag som kan uforutsett kan endre kurs og tempo. Derfor skal endene kunne møtes, når man som dyktig medarbeider har ambisjoner om å at bli en flink leder fra øverste hylle. Det ønsker vi å tilrettelegge for. Les mer på mimi-mba.no.

Gjennom årene har mer enn 6.500 ambisiøse mennesker fra både det private og offentlige i Norden, alle med travle hverdager, vært i gjennom Probanas Mini MBA. Ambisiøse, modne mennesker som ikke har hatt mulighet for å tilegne seg en ettertraktet videreutdannelse den tradisjonelle veien. Ambisiøse, modne mennesker, som har hatt mot til å dyktiggjøre seg enda mer innenfor fagdisipliner som eksempelvis HR, økonomi, forretningsforståelse, psykologi og internasjonal handel. Alle 6.500 har hatt glede og gavn av en helt særlig utdannelsesform som primært består av en e-læringsplattform, hvor undervisningsmaterialet er lett å komme til, hvor pensum er tidssvarende og lett at få et overblikk over, og hvor undervisningsforløpet er 100 prosent tilpasset en travel og uforutsigelig hverdag. Les mer på mini-mba.no

Flere av disse 6.500 ambisiøse menneskene fra både offentlige og private bedrifter, som kanskje ikke hadde hatt mulighet for brukbar og karrierefremmende videreutdannelse, hvis ikke vi i Probana brukte tid og ressurser på å fortelle om oss selv og våre utdannelsestilbud. Så det gjør vi. Vi er nemlig også ambisiøse – vi vil bidra til at Norge forblir et land med en unik utdannelseskultur, et høyt kunnskapsnivå og et forretningsliv som kan konkurrere i en global verden, som daglig stiller større og nye krav til bedrifter og deres ansatte.

Tre veier til suksess

Som tillegg til Mini-MBA’ens e-læringsplattform tilbyr vi i Probana alle våre kursdeltagere tettpakkede kursdager, hvor man ut over undervisning fra noen av landets absolutt mest kompetente undervisere, også som deltager får et sterkt nettverk bestående av andre ambisiøse og modne ledere. Mennesker som har et godt nettverk er sin egen vekt verdt i gull. Der er nemlig grovt sagt tre viktige veier til suksess: Engasjement, oppdatert kunnskap og et godt nettverk. Oppdatert kunnskap og et nettverk stilles til rådighet gjennom vår Mini MBA – engasjementet og lysten til at bli flinkere kommer man selv med. Les mer på mini-mba.no

Videreutdannelse til alle – fra Bergen til Paris

På samme måte som forretningslivet dag for dag blir mer og mer internasjonalt, så blir Probanas Mini MBA det også. Vi ønsker å kunne tilby bedrifter kunnskap for å oppnå vekst, innovasjon og konkurranse, på tvers av landegrenser. Vi tilbyr vår Mini MBA i København, Århus, Ålborg, Odense, Nuuk, Thorshavn, Oslo, Stavanger, Bergen, Stockholm, Malmø, Gøteborg, Helsinki, Berlin, Hamburg, Frankfurt, London og Dubai. Og fra januar også fra Paris, hvor vi gjør klart til å åpne opp. Vi gjør det for å kunne levere et enda høyere internasjonalt nivå og et enda mer ettertraktet tilbud om videreutdannelse. Slik forholdene er i Norge er etterspørselen etter de skarpeste hjernene økt. Disse skarpe hjernene vil vi hos Probana bidra med at utvikle. Les med på mini-mba.no

Subjects


Ledelse Talent management Videreutdanning