PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/e-learning-er-blitt-et-avgj%C3%B8rende-element-i-virksomhetenes-kompetansestrategier-22851

E-learning er blitt et avgjørende element i virksomhetenes kompetansestrategier

Press release august 17, 2016 Mini MBA Kompetanseløft Pobana Business School Kompetanseutvikling E-learning Ledelsesutvikling

E-learning er blitt et avgjørende element i virksomhetenes kompetansestrategier. Flere virksomheter bruker i større grad e-learning til å etterutdanne deres ledere på flere nivåer, og det med god grunn. E-learning sikrer nemlig økt kunnskapsdeling og styrker virksomhetens reaksjonsevne – agilitet – i en tid hvor samfunnet opplever vekst og rask utvikling, og det globale markedet beveger seg hastig.

Bild ny logga 4

Det betyr at det skal jobbes mye, rakst og smart for at norske virksomheter skal kunne følge utviklingen. Etterspørselen etter nye skarpe kompetanser er stigende. En naturlig følge av dette er at det blir stilt flere krav til medarbeiderne. Utfordringen er at mange virksomheter ikke har tid til nødvendig etterutdannelse. Mest av alt fordi utdannelsen ofte krever tid på skolebenken, og tid vekk fra virksomheten. Les mer på http://www.probana.no

Full frihet til unik kunnskap 

Hos Probana har vi daglig kontakt med mange virksomheter som ikke har tid eller ressurser til å løfte deres ledere med en Mini-MBA. Ofte hører vi forklaringer om at de frykter stagnasjon, tapte ordrer og ledelsesmessige ”hull” ved å sende medarbeiderne ut av huset og på utdannelse. Samtidigt vet de samme virksomhetene at behovet for nettopp å løfte deres ledere via unike utdannelsesmuligheter er helt avgjørende for den videre driften og fremdriften. Det setter mange virksomheter i en frustrerende situasjon. Ny kunnskap og verktøy som sikrer fremtiden er viktigt.

Vi har derfor utviklet en særlig løsning som fjerner fokus fra skolebenken over på den enkelte virksomhetens konkrete behov. Løsningen er en nøye utviklet plattform for e-learning, som gjør det muligt at hente den nyeste kunnskapen, effektive verktøy, og inspirasjon uten å måtte delta på på fastsatte kursdager. Vår e-learning plattform er utviklet og videreutviklet på baggrund av mer enn 20 års erfaring med utdanning av ledere. Undervisningsmaterialet er lett å gå til, gir et godt overblikk over pensum og hjelper med at holde fokus og sikre, at målene for hver modul nås.

Når Probanas e-learning plattform er blitt så populær, så er det fordi vi har utviklet det sammen med våre deltakere. Vi kjenner de norske virksomhetene. Vi vet hvor viktig det er å utvikle og tilby en utdannelsesform, som er nøye tilpasset virksomhetenes hverdag. I samarbeid med virksomhetene har vi kunnet avdekke de gjeldende behov og utvikle et effektivt system, som sikrer den riktige balansen mellom kompetanseutvikling og virksomhetens behov. Siden mai 2014 har flere enn 1.000 norske ledere gjennomført minimum en e-learning utdannelse hos Probana. Samtlige deltakere har løpende evaluert vårt e-learingssystem, noe som sikrer et helt igjennom oppdatert system.

Vår e-learning har læring og kunnskap i fokus. Undervisningen tager derfor ikke avsett i ufokusert videostreaming eller støyende animasjoner, men derimot en profesjonell, faglig undervisning, som henvender seg til seriøse næringslivsledere.

E-learningens positive effekt

Det er et stor potensiale forbundet med å anvende e-learning til utdannelse og kompetanseutvikling. Og det er ikke kun Probanas erfaring. En større undersøgelse foretatt av Rambøll Management for kunnskapsdepartemanget i Danamrk understøtter også den positive effekten. Les mer på http://www.probana.no

Undersøkelsen peker på, at virksomheter ved anvendelse af e-learning kan oppnå en positiv effektivisering af deres utdannelsesaktiviteter og produktivitet. Blant annet kan virksomhetene oppnå økt fleksibilitet og besparelser av ressourser i virksomhetens kompetanseutvikling og en mer synkronisert av utdannelse av større grupper. Samtidig kan e-learning bidra med å styrke virksomhetenes reaksjonsevne og produktivitet. 

Vi tar ledere seriøst

Samtidig er kunnskap via e-learning også en prisvennlig måte å utvikle medarbeidernes kompetanser på. Spesielt når det dreier seg om store grupper av medarbeidere som har behov for etterutdannelse. E-learning gør det muligt for virksomhetene å synkronisere kompetanseutvikling over for eksempelvis store geografiske og organisatorisk spredte grupper. Virksomhetene kan dermed på en lett og økonomisk fordelaktig måte sikre et bredt og felles kompetanseløft i virksomheten.

Hos Probana har vi valgt denne undervisningsformen fordi vi tar lederne og virksomhetens hverdag seriøst. Vi anerkjenner et stadig skiftende og konkurrensepreget marked- og hverdag i norske virksomheder, som er travel og uforutsigbar. Derfor skal undervisningen kunne foregå når det passer den enkelte leder. Ikke når det passer alle andre.

Probanas Mini-MBA består af seks moduler: Personalledelse & psykologi, Forandringsledelse, Forretningsutvikling og strategi, Verdiskapende ledelse, Resultatorientert ledelse og Utviklende ledelse.

Subjects


Mini MBA Kompetanseløft Pobana Business School Kompetanseutvikling E-learning Ledelsesutvikling