PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/du-vil-merke-forskjellen-17552

-Du vil merke forskjellen

Press release januar 8, 2014 Bank Sparebanken sør Sparebanken pluss

Fusjonen mellom Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss er gjennomført og nye Sparebanken Sør er nå født.

Fusjonen mellom Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss er gjennomført og nye Sparebanken Sør er nå født.

Det har vært mye jobb og hektiske dager i Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss det siste året.

Da det nye Forstanderskapsmøtet ble konstituert på mandag var dette den endelige forseglingen av pakten mellom de to sørlandsbankene.

- Dette er veldig spesielt for oss som har jobbet i de to bankene, men det er også en milepæl for landsdelen vår. For dette betyr at vi endelig har fått en ordentlig regionbank. En lokalt forankret storbank med kraft til å løfte hele regionen, sier administrerende direktør Geir Bergskaug i Sparebanken Sør.

Han er sikker på at den nye banken vil kunne bety mye mer både for de som lever i landsdelen og for bedriftene i Agder og Telemark.

- Det er viktig å presisere at denne fusjonen ikke var nødvendig for at Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss skulle overleve. De to bankene kunne levd fint side om side. Men vi har fusjonert fordi vi mener at den samlede banken vil stå sterkere og vil bety mye mer for samfunnet i Agder og Telemark, enn de to bankene ville klart hver for seg, sier Bergskaug.

Selv om bankene nå er fusjonert, vil det gå noen uker før kundene opplever endringer. Direktøren fremholder imidlertid at kundene vil merke at bankene har fusjonert, og at nye Sparebanken Sør er dobbelt så stor som de to regionbankene var hver for seg.

- Det første kundene vil merke er at vi i løpet av de neste månedene vil få ny logo og komme i ny drakt. De tekniske systemene og produkttilbudet i tidligere Sør og Pluss slås sammen, hvor vi tar med oss det beste fra begge banker. Det vil si at alle kunder nå får tjenester og produkter som ikke var tilgjengelig før fusjonen.

Tilbakemeldinger og spørreundersøkelser viser at kundene har vært godt fornøyd både med Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss. Samtidig stiller dagens bankkunder stadig nye krav til bankene. Kundene er mer kompetente og krever at bankene endrer seg mye raskere enn før.

- Dette skjerper oss, og betyr i praksis at vi hele tiden må jobbe for å levere bedre tjenester med bedre kompetanse og bedre rådgivning. Og det tror jeg vi er i stand til å levere, ved å jobbe sammen i en stor bank hvor det er kapasitet til å utvikle denne kompetansen og de nye tjenestene. Vår ambisjon er å gjøre Sparebanken Sør til en bedre bank hver eneste dag, avslutter Geir Bergskaug.

Les blogginnlegg fra Geir Bergskaug og se video her.

Subjects


Bank Sparebanken sør Sparebanken pluss