PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/dr%C3%B8mmen-om-medisinstudiet-starter-p%C3%A5-nett-13866

Drømmen om medisinstudiet starter på nett

Press release juli 10, 2012 Education

Trenger du å forbedre karakterene dine fra videregående skole, for å komme inn på medisin-, veterinær- eller tannlegestudier? Nå kan du ta fordypning i realfag på nett.

1. juli inngikk NKI Nettstudier et samarbeid med Bjørknes privatskole om å tilby nettkurs i fagene Matematikk R1, Fysikk 1, Kjemi 1 og Biologi 1. Alle disse fagene er sentrale om du vil inn på høyere utdanning innen realfag eller helse og omsorg.

Sjekk opptakskravene
Realfagene gir hver for seg 0,5 realfagspoeng og det er maksimalt mulig å få fire tilleggs-poeng for real- og språkfag. Hvilken kombinasjon av realfagene du trenger avhenger av hvilket studium og hvilken skole du søker på. Det er derfor lurt å sjekke opptakskravene til den høgskolen eller det universitetet du vil studere ved.

Delta på samlinger
I alle fagene får du tilbud om å delta på samlinger det siste semesteret før eksamen. På samlingene får du praktiske øvelser å bryne deg på, i tillegg til en gjennomgang av ulike oppgaver. Slik stiller du forberedt til eksamen, som ofte er en kombinasjon av praktiske og teoretiske oppgaver.

En døråpner
Utviklingsdirektør hos NKI Nettstudier, Torunn Gjelsvik, mener tilbudet åpner dørene til høyere utdanning for alle som ønsker det.

 –  Nå blir muligheten til å oppnå eller forbedre karakterer i realfag tilgjengelig for alle, uansett hvor i landet de befinner seg. Med fleksible nettstudier og tett oppfølging fra både Bjørknes og NKI ønsker vi å hjelpe studentene et skritt nærmere drømmen om høyere studier, sier Gjelsvik.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Silje Skylstad, PR-ansvarlig hos NKI Nettstudier, mobil: 92067187, mail: [email protected]

Om NKI Nettstudier

NKI ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største nettskole med over 12.000 studenter årlig. I 2007 ble selskapet en del av utdanningsgruppen Anthon B Nilsen Utdanning AS (ABNU). ABNU er den ledende aktøren i Norge innenfor private høyskoler, fagskoler og nettstudier.

NKI Nettstudier satser hardt på å legge til rette for
fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder i verdensklasse. NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud også på høyskole- og universitetsnivå, og vi tilbyrstudierogkurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.

Contacts


Subjects


Education