PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/disse-studiene-gir-deg-gode-jobbmuligheter-i-fremtiden-23663

Disse studiene gir deg gode jobbmuligheter i fremtiden

Press release mai 10, 2017 NKI Nki nettstudier Sikre studievalg

Digitalisering og ny teknologi vil endre behovet for arbeidskraft i fremtiden, men noen studievalg er sikrere enn andre når det gjelder fremtidige jobbmuligheter.

Trygge valg
For elever på videregående skole, kan utvalget av forskjellige studier være overveldende, og det kan være vanskelig å gjøre de rette valgene når man skal begynne på veien mot et fremtidig yrke. Det er viktig å velge ut i fra interesse, men det er også viktig å se på mulighetene de ulike valgene gir. Noen studier er ansett som tryggere enn andre når det gjelder mulighet for jobb i fremtiden, og vårt beste råd er å velge studier innen helse-, bygg- og industrifag. Prognoser viser at det vil være stor etterspørsel etter arbeidskraft i disse yrkesområdene i lang tid fremover. I disse bransjene er du ikke nødvendigvis avhengig av å ta høyere utdanning. Det er et stadig økende behov for fagarbeidere med fagskole-utdanning.

Mangel på helsefagarbeidere i fremtiden
I følge SSB-rapporten «Forecasting demand and supply of labour by education», vil Norge ha en underdekning på nær 73 000 helsefagarbeidere frem mot 2035. Det stilles stadig høyere krav til økt helsekompetanse i kommunene. Som følge av samhandlingsreformen som ble innført i 2012, vil det i årene fremover legges opp til flere dagbehandlinger og kortere liggetid på sykehusene. I en undersøkelse utført av Norsk Sykepleierforbund, kommer det frem at fagkompetansen i kommunene ikke er tilstrekkelig for at samhandlingsreformen skal lykkes. Det pekes på at det krevers flere helsefagarbeidere og sykepleiere, samt et behov for økt kompetanse blant de ulike yrkesgruppene for å kunne gjennomføre reformen. Velger du studier innen helse- og omsorgsfag har du gode muligheter for å komme rett ut i jobb etter fullførte studier. Mulighetene for ytterligere spesialisering og videreutdanning er mange om du ønsker å studere videre.

Stor etterspørsel etter arbeidskraft innen bygg- og industri
Etterspørselen etter personer innen bygg- og industri er også økende.  - Byggenæringen trenger kvalifisert arbeidskraft innen mange forskjellige områder. Ifølge Fafos framskrivninger, vil næringen vokse med mellom 2,5 og 4 prosent pr. år frem til 2020. Gitt en slik utvikling vil det bli behov for ca. 260 000 mennesker i utførende del av byggenæringen i 2020. Det vil si i gjennomsnitt ca. 10 000 nye medarbeider hvert år. Behovet er anslått til å fordele seg på ca. 8 500 fagarbeidere og håndverkere og ca. 1 500 ingeniører, sivilingeniører og fagskoleingeniører, sier Jørgen Leegaard, kompetansedirektør i Byggenæringens Landsforening i en pressemelding. Du har med andre ord gode muligheter for å få jobb om du velger studier innen bygg- og industrifag, både på fagskolenivå og om du velger høyere utdanning. Gjennom innføringen av studiepoeng for fagskole, vil det også være gode muligheter for å studere videre etter noen år i arbeidslivet om du da skulle ønske å ta høyere utdanning.

  

Om NKI Nettstudier
Youtube: NKI Nettstudier ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største fagskole på nett. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kurs. NKI har årlig rundt 10 000 studenter og tilbyr mer enn 330 studiemuligheter innen de fleste fagområder. NKI er levende opptatt av god nettpedagogikk og jobber kontinuerlig med tilrettelegging av best mulig fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder.

Følg NKI Nettstudier på Facebook
Følg NKI Nettstudier på LinkedIn
Følg NKI Nettstudier på Google+
Følg NKI Nettstudier på YouTube

 

Contacts


Subjects


NKI Nki nettstudier Sikre studievalg