PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/det-er-en-kunst-%C3%A5-kunne-motivere-18393

Det er en kunst å kunne motivere

Press release juli 15, 2014 Mini MBA Karriere Probana Business School Medarbeidere Probana Motivasjon Verktøy Kompetanser

Har du motiverte medarbeidere, og er du selv en motiverende leder?

Billede fire mennesker gående

Det er mange teorier om hva som motiverer, og hvilke faktorer som er i spill hertil. Hovedideene til de gamle klassiske motivasjonsteoriene går ut på at mennesker lar seg motivere av ytre stimuli, som eksempelvis kan være lønn, bonusordninger og forfremmelser. I dagens arbeidssamfunn er kunsten å kunne motivere litt mer kompleks enn som så. En av verdens fremste motivasjonsforksere, Edward L. Deci, mener optimal motivasjon bygger på kompetanse, selvbestemmelse og relasjoner. Deci sier at folk har behov for å føle seg kompetente, og hvis man føler seg kompetent har man det bedre med seg selv og har lettere for å bli interessert og innvolvert i oppgavene som skal løses. Utover kompetanse mener motivasjonsforskeren at mennesket har behov for valgfrihet og tilhørighet. Vi ønsker å ha tillit til å kunne ta selvstendige valg og vi trenger å føle tilhørsel til andre mennekser og grupper.

Det blir et større og større fokus på indre motivasjon. Det kan være et ønske om å gjøre en forskjell, ønsket om å utføre et meningsfylt arbeid eller kanskje ønsket om å knekke faglige komplekse nøtter i en konstant bestrebelse etter å ha svært høy standard. Å gi sine medarbeidere denne indre motivasjon er vanskeligere sagt enn gjort, og noe som ledere fortsatt sliter med. Mange ledere har et ønske om å kunne motivere sine medarbeidere til å prestere sitt beste, men mangler det riktige verktøy som skal til for at det kan realiseres.

Med en Mini  MBA fra Probana Business School vil du kunne få tilgang til de riktige verktøyene gjennom teoretiske rammer for motivasjon og arbeidsspykologi, medarbeiderutvikling og lederutvikling, verdiskapende ledelse og mye mer. Utdannelsen har som formål å styrke deg i din karriere som leder og samtidig tilføre virksomheten din enda bedre resultater gjennom ditt kompetanseløft.

For påmelding eller mer informasjon ring til oss på +47 21 08 48 86, skriv til oss på mail [email protected] eller besøk vår hjemmeside: http://www.probana.com/dip_oslo.asp

Subjects


Mini MBA Karriere Probana Business School Medarbeidere Probana Motivasjon Verktøy Kompetanser