PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/det-er-en-klar-sammenheng-mellom-en-sterk-bunnlinje-og-overensstemmelse-mellom-arbeidsklima-og-ledelsesstil-22768

Det er en klar sammenheng mellom en sterk bunnlinje, og overensstemmelse mellom arbeidsklima og ledelsesstil

Press release juli 6, 2016 Mini MBA Ledelse Probana Arbeidsglede Motivasjon

Fellesnevneren ved dyktige lederer er ikke høy intelligens, men evnen til å fornemme medarbeidernes følelser og behov, med andre ord evnen til å stille seg til disposisjon for medarbeideren. Dyktige ledere bruker medarbeidernes intelligens og vet hvordan, hvor og når man får dem til å yte sitt beste. Det kan imidlertid være vanskelig, og til tider litt av en vitenskap å forstå medarbeidernes følelser og behov.

Createsend3

Motivasjon og arbeidsglede er brennstoffet i ditt arbeidsliv. Motiverte medarbeidere er både gladere og mer effektive. Hvordan man motiverer medarbeiderne og derigjennom skaper arbeidsglede på en arbeidsplass er imidlertid ikke alltid like rett frem. Dette fordi vi som mennesker motiveres av forskjellige ting, derfor kan det være utfordrende å finne frem arbeidsgleden hos dine medarbeidere. Det som motiverer deg er ikke nødvendigvis det som motiverer dine medarbeidere.

Personlige egenskaper som eksempelvis empati, integritet, troverdighet og tillit er egenskaper som er uunnværlige- særlig hvis man har et personal- og lederansvar. Undersøkelser viser at emosjonell intelligente ledere skaper markant bedre resultater enn andre.

En grundig innsikt i menneskets atferd, personlighet og følelser er et godt utgangspunkt til å skape gode relasjoner og resultater. Det er mer enn noen sinne bruk for ledere som forstår de bløte verdier og medarbeidere. For det er nettopp ved å forstå den enkelte medarbeiders situasjon at virksomheten har de beste forutsetningene og mulighetene for å komme videre. Bl.a. handler det om å skape den rette balansen av positive, negative, aktive og passive følelser. Dårlige ledere og mangel på utfordring i dagligdagen er hovedårsaken til at medarbeidere skifter jobb. Gretne eller småsure kommentarer på arbeidsplassen virker ofte langt sterkere på ansatte enn ledere tror. Ledere må erkjenne at det der de som setter den følelsesmessige tonen i virksomheten.

Organisasjoner er ikke lengre noe i seg selv, men eksisterer i kraft av de menneskene som finnes i organisasjonen. Nettopp derfor er evnen til å kommunisere, samarbeide og det å forstå konsekvensen av en bestemt atferd avgjørende for å navigere rundt i organisasjonens komplekse omgivelser.  

God ledelse er avgjørende for virksomheters vekst og tiltrekning som arbeidsplass. En ting er hva medarbeiderne ønsker, men hva lederen føler bør prioriteres er noe annet. Ofte oppstår det er gap mellom medarbeidernes ønsker og hva lederen mener bør prioriteres fordi partene har ulike interesseområder. Som mennesker tiltrekkes vi av gode ledere som evner å motivere, utvikle og samle. Det motsatte er tilfellet med dårlige ledere som ikke evner å lede. Denne typen ledere søker vi ofte bort fra. Med andre ord er det derfor essensielt at virksomheten skaper gode ledere.

Utvikling av virksomhetens ledere- og dermed også virksomheten selv krever kontinuerlig ny inspirasjon, kunnskap og konkrete verktøy. Det leverer Probanas internasjonale Mini MBA. Mini MBAen er blitt en ettertraktet lederutdannelse hos mange ledere i offentlige og private virksomheter. Les mer på www.probana.no.

Subjects


Mini MBA Ledelse Probana Arbeidsglede Motivasjon