PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/derfor-b%C3%B8r-du-velge-str%C3%B8m-fra-fornybar-energi-13288

Derfor bør du velge strøm fra fornybar energi

Press release mars 23, 2012 Energy & Environment

De fleste vet at Norge stort sett produserer strøm fra fornybar energi og at dette er bra for miljøet. Men vet du at du selv må kreve at strømleverandøren din faktisk selger deg fornybar strøm?

Adm.dir. Sandro Parmeggiani

Selv om det meste av strømmen vi produserer i Norge er fra fornybar energi, såkalt fornybar strøm, eksporterer vi store deler fordi vi er en del av det europeiske strømmarkedet. Til gjengjeld importerer vi strøm fra kullkraft og andre forurensende energikilder, det som ofte omtales som skitten strøm.

Unngå å betale for skitten strøm
Europeerne kjøper ofte strøm med opprinnelsesgarantier, som garanterer at de betaler for strøm fra fornybar energi. Vi nordmenn kjøper i hovedsak strøm uten garanti og risikerer dermed å betale for skitten, importert strøm. En strømavtale med opprinnelsesgaranti vil derfor sikre at du ikke betaler for produksjon av strøm fra kullkraft og andre forurensende energikilder. 

- Ved å kjøpe fornybar strøm er du sikker på at det du betaler går til de som produserer denne typen strøm, sier Sandro Parmeggiani, administrerende direktør i miljøenergiselskapet For Better Days. – Det spiller ingen rolle om den fornybare strømmen du kjøper brukes i din eller i naboens bolig, du er uansett med på å øke etterspørselen etter og bruken av fornybar energi. 

En annen positiv side med fornybar energi er at strømproduksjonen er mindre belastende for miljøet enn annen strømproduksjon. Men i følge For Better Days kan du med fordel velge en strømleverandør som også har fokus på mer miljøvennlig produksjon.

Det nytter å velge grønt
- I møtet med verdens klima- og miljøutfordringer er det lett å tenke at min innsats ikke monner, men det er faktisk hos den enkelte at all endring begynner. Så krev at din strømleverandør selger deg strøm fra fornybar energi, avslutter Parmeggiani i For Better Days

Om For Better Days
For Better Days er et miljøenergiselskap som tilbyr fornybar energi gjennom sin strømavtale med opprinnelsesgaranti. Selskapet har fokus på miljø og energisparing og samarbeider med miljøorganisasjonen WWF og ECHOZ, Europas ledende aktør av opprinnelsesgarantert fornybar strøm. 

For Better Days har som mål at kundene skal kutte sitt energiforbruk med 20 %. Som et ledd i dette tilbyr selskapet en energimåler som overvåker husstandens eller bedriftens strømforbruk.

Kontakt:
Sandro Parmeggiani, administrerende direktør                       
E-post: [email protected], tlf: 900 62 650 

Bilde: Sandro Parmeggiani

Contacts


Tanja Vaage

Avdelingssjef Marked
For Better Days
tanja******* Reveal...
977 4***** Reveal...

Subjects


Energy & Environment