PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/den-offentlige-sektoren-trenger-ogs%C3%A5-%C3%A5-videreutdanne-sine-ledere-22046

Den offentlige sektoren trenger også å videreutdanne sine ledere

Press release desember 21, 2015 Teambuilding Ledelse og kommunikation Ledelse

Ny kunnskap og verktøy gir et bedre lederskap

Probana pic 14

Offentlige ledere skal leve opp til mange av de samme kravene som private ledere. De skal være synlige, skape og oppnå satte mål, samt fremstå autentiske. Samtidig skal de handle i et farvann fylt med regler og lovkrav, noe som skjerper kravene til deres ledelse. Mer enn 40 % av deltagerne på PROBANAs Mini MBA er offentlige ansatte. Årsaken er klar, at de her finner både utdannelse, inspirasjon og nettverk, som de kan bruke og som tar dem videre. 

Offentlig ledelse kan ofte være preget av motstridende interesser pga. den politiske ledelsen, og offentlige ledere betegner alt fra lederen av en barneinstitusjon til lederen av en kommune. En leder skal både ha formell og personlig autoritet, samtidig som fagligheten skal være på plass.

Mini MBA som teambuilding

En av grunnene til at flere deltagere, både fra den offentlige og private sektoren melder seg på samtidig er at de kan bruke en Mini MBA som teambuilding. På den måten kan de de diskutere relevante problemstillinger de selv møter på arbeidsplassen opp imot pensum. En slik løsning gir både økt kompetanse, samt bedre samhold.

Offentlige sjefer skal håndtere mange forskjellige forventninger fra borgere, politikere og medarbeidere. På grunn av flere overordnede regler har offentlige ledere generelt mindre plass at lede på, men det er under forandring. Mange av landets offentlige ledere søker inspirasjonen på PROBANAs Mini MBA i hele Skandinavia.

Når man blir ansatt som toppsjef i den offentlige sektoren påtar man seg et stort ansvar og får bla. muligheten til å bidra til endringer i samfunnet, men noen av de offentlige arbeidsgiverne setter seg dessverre ofte i mellom to stoler, når de definerer resultatmål for sine ledere, og det går ut over produktiviteten i sektoren. Arbeidet i noen deler av den offentlige sektoren er fortsatt i dag organisert uhensiktsmessig. Man bruker systemer, som store dele av det private næringsliv gikk bort fra i 60-tallet og 70-tallet. Arbeidstiden blir i høy grad anvendt til aktiviteter preget av kontroll, utfyllelse av skjemaer, utarbeidelse av rapporter, møtevirksomhet og lignende «uproduktive» aktiviteter. Ledelsessystemet og filosofien er preget av manglende tillitt og manglende involvering av medarbeidere, mellomledere og ledere, mens systemer til kontroll og kontrollinstanser preger administrasjonen. For mye administrasjon og store krav til dokumentasjon er noe hver annen leder i det offentlige til at ønske seg vekk. 

Ring og hør nærmere på telefon 21 08 48 86.

Det er fremdrift i samfunnet og i organisasjonene; private som offentlige. Og skal fremdriften være langvarig, så skal selv dyktige ledere bli enda dyktigere gjennom unik inspirasjon, nye verktøyer og personlig utvikling. Probanas Mini MBA er rustet til fremdriften. Lederutdannelsen bringer ikke alene den enkelte leder fremad, men sikrer også at virksomheten følger med og kan klare de utfordringene som hele tiden dukker opp og stiller nye krav hele veien ned og opp igjennom bedriften og ut i alle ledd rundt om bedriften. Mini MBA-en er på den måten både en styrkelse av den enkelte leders karriere, men gir samtidig bedriften bedre resultater gjennom lederens utvikling. Les mer på www.probana.no.

Det er avgjørende at ledere blir utdannet tidssvarende og kan bruke den nye kunnskapen og verktøyene konkret i hverdagen allerede i løpet av utdannelsesforløpet. Hos Probana legger vi stor vekt på dette, noe som også avspeiler seg i de moduler som er en fast del av vår Mini MBA. Her har vi både fokus på de «harde» og de «myke» ledelsesverktøyene, men også på at de redskapene som undervises kan brukes konkret i ledernes daglige ledelsesarbeid. Et eksempel er modulen som omhandler personalledelse og psykologi, som både gir verktøy til den daglige personalledelse og utvikling, men også til kommunikasjon, konflikthåndtering og personlig utvikling. Disse verktøyene er helt avgjørende for å kunne håndtere all ledelse – også de mer «harde» disipliner som strategi og forretningsutvikling, som er en annen modul i Probanas Mini MBA.

Den nettbaserte plattformen, de konkrete redskapene og den kompetente undervisning har ført til at Probanas Mini MBA nå har blitt mer anerkjent som en internasjonal lederutdannelse. Hver måned deltar ledere på Probanas Mini MBA kurs i enten Oslo, Stavanger, Bergen, København, Århus, Ålborg, Odense, Vejle, Kalundborg, Nuuk, Thorshavn, Stockholm, Malmø, Gøteborg, Helsinki, Berlin eller Dubai. Ved å ta en Mini MBA blir man derfor som leder en del av et sterkt nettverk. Ikke bare i Norge, men internasjonalt. Og det er viktig. For i takt med globaliseringen stiger behovet for å kjenne både mennesker og mekanismer utenfor landets grenser. Det sikrer Mini MBA-en. Besøk www.probana.no for å vite mer.

Subjects


Teambuilding Ledelse og kommunikation Ledelse