PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/den-nye-regjeringen-en-pest-og-en-plage-for-de-fattige-2152

Den nye regjeringen - en pest og en plage for de fattige

Press release januar 17, 2006 Economy

"Fattigdom er vanskelig å avskaffe. Det avgjørende er at det blir mindre forskjeller" sier statsminister Jens Stoltenberg til Stavanger Aftenblad 14.01.06.Dette ser ut til å være en helomvending. Etter alle løftene føler de fattige at deres stemmer til de rødgrønne så langt ser ut til å være bortkastet. De vil ha igjen stemmene sine.

Mange regjeringspolitikere ser ut til å ha en selektiv hukommelse når det gjelder løfter og ansvar.  Arbeiderpartiet hadde neppe kommet til regjeringsmakt om man hadde frontet dagens meninger og holdninger til de fattige før valget. Det kan synes at de kom i posisjon på falske premisser sett fra de fattiges ståsted. En påminnelse om at dette er medmennesker  statsråden har et overordnet  ansvar for er nødvendig. Fattige  skal tross alt ha  et verdig liv og en sosial inkludering. Det er helt nødvendig at statsministeren forteller statsråden dette før befolkningen på ny vender regjeringen ryggen. Velgerne vendte både Stoltenbergs første, og Bondeviks siste regjering  ryggen i solidaritet med de fattige nettopp fordi de fattige  følte seg sveket. Befolkningen ønsket sosial rettferdighet.

”Fattigdom er vanskelig å avskaffe. Det avgjørende er at det blir mindre forskjeller”.  Det sier statsminister Jens Stoltenberg i et intervju med Stavanger Aftenblad 14.1.06.  Vi krever at statsministeren bestemmer seg. Vi mener å ha hørt han si at fattigdommen skal avskaffes i løpet av kort tid. Nå opplever vi at  han har gjort helomvending. Nå er det plutselig vanskelig å avskaffe fattigdommen. Uten den politiske innpakning kan det oppfattes som om han nå mener det er umulig. Nå er det bare snakk om å gjøre forskjellene mindre. Uten den politiske innpakning blir dette bare  tomt prat. Vi forstår det argumenteres for at dette er en langsiktig prosess.  Skal  statsråd og regjering  ha noen troverdighet må vi få lagt frem en konkret handlingsplan med overgangsordninger og delmål som beløp og datoer. Skal  sosialhjelpmottakerne få et betydelig løft og ikke bare løfter ?  Vi kan ikke betale regningene våre  med tomme løfter.

Der vel som å banne i kirken når man mener  at statsråden  ikke vil erkjenne at det systemet han og regjeringen  uttrykker tillit til egentlig er i dyp krise. Det holder folk i fattigdomsfellen i stedet for å gi dem en ny start til glede både for dem og deres familier og ikke minst samfunnet. Systemet gjør hverdagen til en kamp for de fattige.  Mange blir til og med syke. Det koster penger å holde folk syke.

Paradokset er at vi ikke har råd til å holde dem friske, mens det offentlige betaler utgiftene om de blir syke. Slik kan vi ikke ha det i et så rikt land som Norge.

I taler sier statsministeren at drømmer er viktig . Likeledes det å oppnå drømmene sine. De fattige hadde han visst glemt i denne sammenhengen også, slik de er vant til. I stedet ser ut som om regjering og statsråd  gjør sitt beste for å knuse de forhåpningene og drømmene de har gitt de fattige. Stemmene til de rødgrønne ser så langt ut til å være bortkastet. Kan vi be om å få dem igjen?  
Det ser ut som om noen som har bedre kunnskaper først må fortelle statsministeren hvordan virkeligheten er for landets flere hundre tusen fattige. Dem har regjeringen dømt til økonomisk og psykisk seigpining i stedet for sosial inkludering og et verdig liv.

De fattige holder motet oppe og skaper seg nye drømmer. Mange drømmer allerede om en ny regjering. Vi ber befolkningen hjelpe de fattige til å oppå sine drømmer!

Contacts


Subjects


Economy